BRUTOWINSTMARGE: WAT ZEGT HET JE? 

De brutowinstmarge is een van de belangrijkste financiële maatstaven voor het beoordelen van de prestaties en winstgevendheid van jouw bedrijf. Het geeft aan hoe goed het bedrijf zijn (productie)kosten, prijsstrategie en efficiëntie beheert. 

 

Door te begrijpen wat de brutowinstmarge je vertelt over een bedrijf kunnen beleggers en bestuurders beter geïnformeerde beslissingen nemen. In deze blogpost wordt uitgelegd wat de brutowinstmarge meet, waarom het essentieel is om deze maatstaf te begrijpen bij het evalueren van bedrijven, en hoe je deze kan berekenen. 

 

Wat is de brutowinstmarge? 

De brutowinstmarge is een essentiële maatstaf voor elk bedrijf. Het meet de omzet die een bedrijf overhoudt na aftrek van de kosten van verkochte goederen (COGS). Hoe hoger je brutomarge, hoe meer geld je beschikbaar hebt om te herinvesteren in je bedrijf of te gebruiken voor andere uitgaven. Deel de brutowinst door de totale omzet om je brutomargepercentage te berekenen. 

 

De brutowinstmarge als percentage is essentieel om inzicht te krijgen in de financiële gezondheid van je bedrijf en ervoor te zorgen dat het efficiënt functioneert. Bovendien kan het hebben van een gezonde brutomarge helpen potentiële investeerders en kredietverstrekkers aan te trekken die mogelijk bij je bedrijf betrokken willen raken. Neem dus de tijd om je brutomarge te berekenen en gebruik deze als een essentieel hulpmiddel voor het beheren en laten groeien van je bedrijf. 

 

Hoe werkt de brutowinstmarge? 

De brutowinstmarge wordt meestal uitgedrukt als een percentage en kan worden berekend met behulp van een winstmargecalculator. Om de brutowinstmarge te berekenen moet je je totale kosten van verkochte goederen aftrekken van je totale omzet. Deel dat getal vervolgens door de totale omzet en vermenigvuldig het met 100. Dit geeft je de brutowinstmarge uitgedrukt als een percentage. 

 

Over het algemeen geldt: hoe hoger het brutowinstmargepercentage hoe winstgevender een bedrijf is. Het is wel belangrijk om te onthouden dat verschillende industrieën verschillende niveaus van winstgevendheid hebben. Het kan nuttig zijn om de prestaties van je bedrijf te vergelijken met branchegemiddelden om beter te begrijpen hoe je het doet ten opzichte van je branchegenoten. 

 

Daarnaast is het belangrijk op te merken dat de brutowinstmarges kunnen worden beïnvloed door factoren als grondstoffen, arbeid en overheadkosten. Het monitoren van deze variabelen is essentieel om ervoor te zorgen dat je bedrijf efficiënt functioneert en winstgevend blijft. Door te begrijpen hoe de brutowinstmarge werkt, kan je weloverwogen beslissingen nemen over het vergroten van je winstgevendheid op de lange termijn. 

 

Brutowinstmarge – Sipko Visser 

 

Hoe de brutowinstmarge berekenen? 

Hier vind je een stapsgewijze handleiding voor het berekenen van de brutowinstmarge: 

 

Bepaal de brutowinst: De brutowinst wordt berekend door de kosten van verkochte goederen (COGS) af te trekken van de omzet. COGS omvat de directe kosten voor het produceren of leveren van een product of dienst. Dit kunnen uitgaven zijn zoals materialen, directe arbeid en productieoverhead. Brutowinst = Inkomsten – Kosten van verkochte goederen (COGS) 

  

Bereken de brutowinstmarge: Deel de brutowinst door de omzet en vermenigvuldig deze vervolgens met 100 om deze uit te drukken als een percentage. Brutowinstmarge = (brutowinst/omzet) * 100 

Laten we een voorbeeld bekijken: 

 

Stel dat een bedrijf €500.000 aan inkomsten genereert en dat de kosten van verkochte goederen (COGS) €300.000 bedragen. Om de brutowinstmarge te berekenen: 

 

Brutowinst = €500.000 – €300.000 = €200.000 

 

Brutowinstmarge = (€200.000 / €500.000) * 100 = 40% 

 

In dit voorbeeld bedraagt de brutowinstmarge 40%, wat betekent dat het bedrijf 40% van zijn omzet behoudt na aftrek van de kosten van de verkochte goederen. 

 

Formule 

De winstmargeformule voor het berekenen van de brutowinst is: 

 

Brutowinst = omzet – kosten van verkochte goederen (COGS) 

 

De brutowinst is de winst die een bedrijf maakt na aftrek van de directe kosten die verband houden met het produceren of leveren van een product of dienst. Opbrengsten verwijzen naar de totale inkomsten uit de verkoop, terwijl COGS de directe kosten omvat die verband houden met de productie of aanschaf van goederen die het bedrijf verkoopt. 

 

Door de COGS van de omzet af te trekken, komt je op het brutowinstcijfer, dat de verdiende winst aangeeft voordat andere uitgaven zoals bedrijfskosten, belastingen en rente in aanmerking worden genomen. 

 

Voorbeeld van brutowinstmarge 

Een goed voorbeeld van de brutowinstmarge in het echte leven is voor een detailhandelaar. De brutowinstmarge van de detailhandelaar is de omzet minus de kosten van de verkochte goederen gedeeld door de omzet. Hoe hoger het getal, hoe winstgevender de retailer is! Deze berekening kan retailers helpen gebieden te identificeren waar ze hun activiteiten of prijsstructuur moeten verbeteren. Als ze hun brutowinstmarges kennen, kunnen ze de juiste beslissingen nemen om de winstgevendheid te vergroten. 

 

Het vergelijken van hun brutowinstmarge met andere detailhandelaren in dezelfde branche kan een detailhandelaar ook inzicht geven in zijn prestaties ten opzichte van zijn branchegenoten. Dit kan een goed hulpmiddel zijn om doelen te stellen en ervoor te zorgen dat ze concurrerend blijven. 

 

Door de brutowinstmarge te begrijpen kan een detailhandelaar ervoor zorgen dat hij winstgevend blijft in een steeds veranderende markt. 

 

Over het geheel genomen is de brutowinstmarge een essentiële maatstaf voor detailhandelaren om bij te houden en te gebruiken om weloverwogen beslissingen te nemen. Het stelt hen in staat hun prestaties te begrijpen, doelen te stellen en uiteindelijk winstgevender te worden. Inzicht in hun brutowinstmarge kan een cruciale factor zijn voor het succes van elk bedrijf. 

 

Brutowinstmargeverhouding 

 

Wat is een goede brutowinstmargeratio? 

Een uitstekende brutowinstmarge laat de winstgevendheid van je bedrijf zien. Het wordt berekend door het verschil te nemen tussen je verkoopprijs en de kosten van de verkochte goederen (of verkoopkosten) en dit vervolgens te delen door de verkoopprijs. Het resulterende getal wordt uitgedrukt als een percentage, in het Engels ook wel de markup genoemd. 

 

Een hogere opslag betekent een hogere brutowinstmarge, wat doorgaans neerkomt op een goede financiële gezondheid voor het bedrijf. Het is echter belangrijk om te onthouden dat een gezonde brutowinstmarge geengarantie is voor succes omdat er rekening moet worden gehouden met andere factoren, zoals overheadkosten en uitgaven. 

 

Wat uiteindelijk een “goede” brutowinstmarge-ratio is hangt af van je branche of niche en wordt vergeleken met andere bedrijven in je vakgebied. Door de industrienormen te begrijpen en manieren te vinden om deze te verbeteren kan je ervoor zorgen dat je bedrijf een gezonde brutowinstmarge heeft. 

 

Bij het beoordelen van de winstgevendheid van je bedrijf kan het nuttig zijn om naar de totale brutowinstmarges in de loop van de tijd te kijken om inzicht te krijgen in hoe effectief kostenbeheer is en waar mogelijk verbeteringen nodig zijn. 

 

Bovendien kan het analyseren van trends in de brutowinstmarges nuttig zijn bij het beoordelen van de manier waarop het bedrijf goederen en diensten prijst en bij het volgen van veranderingen in de vraag van klanten. Een goede brutowinstmarge laat de gezondheid van je bedrijf zien en stelt je in staat weloverwogen beslissingen te nemen over prijzen en kostenbeheer. 

 

Een gezonde brutowinstmarge garandeert geen succes maar kan wel een belangrijke indicatie zijn voor de winstgevendheid van je bedrijf. Door de industriestandaards te begrijpen en te benchmarken met concurrenten kan je ervoor zorgen dat je bedrijf een goede brutowinstmarge heeft. Bovendien kan het volgen van trends in de brutowinstmarges in de loop van de tijd waardevol inzicht verschaffen in hoe effectief kostenbeheer is en waar verbeteringen nodig kunnen zijn. Met de juiste analyse en strategie kan je bedrijf een gezonde brutowinstmarge garanderen en concurrerend blijven. 

 

Door te begrijpen wat een goede brutowinstmarge is kunnen bedrijven weloverwogen beslissingen nemen over prijzen en kostenbeheer om een gezond evenwicht tussen winst en verlies te helpen behouden. Dit is essentieel voor het financiële succes van elk bedrijf op de lange termijn! 

 

Waarom is de brutowinstmarge-ratio belangrijk? 

Zoals hierboven vermeld is de brutowinstmarge belangrijk omdat deze je helpt de financiële prestaties van je bedrijf te analyseren. Het laat zien hoeveel inkomsten je bedrijf genereert na aftrek van de kosten van verkochte goederen (COGS). Dit geeft de efficiëntie van je prijsstrategieën aan die je kunnen helpen bij het bepalen van je strategie voor toekomstige groei. 

 

Hoe hoger de brutowinstmarge hoe beter: je bedrijf genereert meer winst dan het kost. Door deze verhouding regelmatig bij te houden kan je ervoor zorgen dat je bedrijf concurrerend en winstgevend blijft. Een hoge brutowinstmarge laat potentiële investeerders en crediteuren ook zien dat je bedrijf sterk is en voldoende rendement kan genereren. Samenvattend is de brutowinstmarge een belangrijke financiële maatstaf die inzicht kan geven in de algehele gezondheid van je bedrijf. 

 

Het begrijpen en volgen van de brutowinstmarge zorgt ervoor dat je bedrijf op de lange termijn concurrerend en winstgevend blijft. Het is een belangrijke indicator van hoe goed je prijsstrategieën werken en kan een leidraad zijn voor de focus op toekomstige groei-inspanningen. Door deze statistiek regelmatig te monitoren kan je goede beslissingen nemen waar je bedrijf op de lange termijn profijt van zal hebben. 

 

Hoe analyseer je de brutowinstmarge? 

Het analyseren van de brutowinstmarge is essentieel om inzicht te krijgen in de financiële gezondheid van je bedrijf. Het omvat het kijken naar de netto-omzet en het overwegen van alle kosten die verband houden met het genereren van die omzet, zowel directe als indirecte kosten. Om dit effectief te doen, moet je je winstmarges nauwlettend in de gaten houden en deze vergelijken met andere bedrijven in je branche. 

 

Dit kan je helpen bij het identificeren van trends en gebieden waaraan je je moet aanpassen. Bij het analyseren van je brutowinstmarge is het essentieel om te onthouden dat het getal aangeeft hoeveel elke euro aan netto-omzet na aftrek van de kosten in brutowinst verandert. Door dit cijfer in de gaten te houden, maximaliseer je je winst en geef je niet te veel uit. Als je de brutowinstmarge van je bedrijf kent, kan je je financiële gezondheid beter begrijpen en weloverwogen beslissingen nemen voor de toekomst. 

 

Het analyseren van de brutowinstmarge is essentieel voor het begrijpen van de financiële prestaties van je bedrijf. Door te weten waar je geld naartoe gaat en wanneer de winst binnenkomt, kan je gebieden aanpassen die mogelijk boven- of ondermaats presteren, waardoor je algehele winstgevendheid wordt geoptimaliseerd. Om de gezondheid van je bedrijf te garanderen, is het essentieel om je brutomarge nauwlettend in de gaten te houden en indien nodig aan te passen. Als je deze statistiek begrijpt, kan je weloverwogen beslissingen nemen over het toewijzen van middelen om de winst te maximaliseren. 

 

Het geeft ook aan hoe goed je bedrijf presteert in vergelijking met andere bedrijven in je branche. Als je je winstmarge kent, weet je of je concurrerend blijft of dat je je moet aanpassen om voorop te blijven. Het analyseren van de brutowinstmarge is een uitstekende manier om de financiële gezondheid van je bedrijf te beoordelen en ervoor te zorgen dat je beslissingen neemt die je algehele winstgevendheid ondersteunen. Houd deze maatstaf goed in de gaten en vergelijk deze met andere bedrijven in de sector om ervoor te zorgen dat je concurrerend blijft! 

 

Hoe kan je je brutowinstmarge verbeteren? 

De brutowinstmarge is van cruciaal belang voor het beoordelen van de winstgevendheid van een bedrijf. Het meet het verschil tussen de opbrengsten en de directe productiekosten. Overweeg deze belangrijke strategieën om je brutowinstmarge en algehele financiële prestaties te verbeteren: 

 

  • Verhoog de prijzen: Het verhogen van prijzen is een geweldige manier om je brutowinstmarge te vergroten. Het is een effectieve strategie om je te helpen op de lange termijn meer geld te verdienen. Het is echter belangrijk om te onthouden dat veel andere factoren ook je bedrijfsresultaten kunnen beïnvloeden. Evalueer deze factoren voordat je prijswijzigingen doorvoert en bepaal wat het beste werkt voor je bedrijf. Bovendien is het belangrijk om te onthouden dat te hoge prijzen je omzet kunnen schaden en klanten kunnen vervreemden. Doe je onderzoek en vind een faire prijs voor jou en je klanten.  

 

  • Efficiëntie verbeteren: Het verbeteren van je efficiëntie is niet altijd eenvoudig, maar het is wel mogelijk. Begin met het herzien van je processen en bepaal welke het meest inefficiënt zijn. Zorg er vervolgens voor dat je over de juiste tools beschikt om deze processen te stroomlijnen. Automatisering kan ook een goede manier zijn om inefficiënties te verminderen. Vergeet ten slotte het  opleiden niet. Investeren in je medewerkers en hun kennis kan een groot verschil maken in de efficiëntie. Met deze stappen kan je je brutowinstmarge in de loop van de tijd verbeteren. 

 

Brutowinstmarge versus nettowinstmarge versus operationele winstmarge 

Financiële cijfers zijn essentieel voor het evalueren van de prestaties en de algehele financiële gezondheid van een bedrijf. Van de belangrijkste indicatoren die bij financiële analyses worden gebruikt, vallen de brutowinstmarge, de nettowinstmarge en de operationele winstmarge op als cruciale maatstaven voor de winstgevendheid en operationele efficiëntie van een bedrijf. 

 

Brutowinstmarge 

De brutowinstmarge is een fundamentele maatstaf die het vermogen van een bedrijf meet om winst te genereren uit zijn kernactiviteiten. Het vertegenwoordigt het percentage van de omzet dat de directe kosten van verkochte goederen of diensten overschrijdt. 

 

Met andere woorden: het laat zien hoe efficiënt een bedrijf zijn producten produceert of zijn diensten levert voordat hij andere uitgaven zoals bedrijfskosten en belastingen verantwoordt. Een hogere brutowinstmarge geeft aan dat een bedrijf zijn productiekosten effectief beheert en zijn producten concurrerend prijst. 

 

Netto winstmarge 

De nettowinstmarge is een uitgebreidere maatstaf voor de winstgevendheid van een bedrijf, omdat deze rekening houdt met alle kosten, inclusief bedrijfskosten, belastingen, rente en andere niet-operationele kosten. Het vertegenwoordigt het percentage van de omzet dat overblijft als nettowinst na aftrek van al deze kosten. 

 

De nettowinstmarge biedt inzicht in de algehele financiële prestaties van een bedrijf, rekening houdend met de operationele efficiëntie en het financiële beheer. Een gezonde nettowinstmarge weerspiegelt een goed geleid bedrijf met effectieve kostenbeheersing en inkomstengeneratie. 

 

Operationele winstmarge 

De operationele winstmarge is essentieel voor het beoordelen van de operationele efficiëntie en winstgevendheid van een bedrijf. Het richt zich uitsluitend op de bedrijfskosten van het produceren en verkopen van goederen of diensten, met uitzondering van niet-operationele kosten zoals rente en belastingen. 

 

Door de operationele winstmarge te analyseren, kunnen investeerders en analisten begrijpen hoe goed de kernactiviteiten van een bedrijf presteren zonder de invloed van financierings- of belasting gerelateerde factoren. Een hogere operationele winstmarge geeft aan dat een bedrijf zijn dagelijkse bedrijfskosten efficiënt beheert en winst genereert uit zijn kernactiviteiten. 

 

Brutowinstmarge en startups 

Als je een start-up bent is het essentieel om goed op je brutowinstmarge te letten. Dit cijfer wordt berekend door de totale omzet te nemen en de kosten van verkochte goederen (COGS) ervan af te trekken. Het is een belangrijke maatstaf die je kan helpen bepalen hoe efficiënt je bedrijfsvoering is en of je prijsstrategie wel of niet werkt. Een hogere brutowinstmarge geeft aan dat je start-up met dezelfde omzet een grotere winst kan genereren. 

 

Als je bijvoorbeeld producten verkoopt voor € 100,- en de kosten om ze te maken zijn € 60 dan zou je brutowinstmarge 40% zijn. Dit betekent dat je €40 winst maakt op elke verkoop. Om een gezonde brutowinstmarge te garanderen is het essentieel om je productkosten laag te houden en het bedrag dat je voor elk artikel in rekening brengt te maximaliseren. 

 

Wanneer je naar je brutowinstmarge kijkt moet je je bewust zijn van eventuele veranderingen in de markt of sector die van invloed kunnen zijn op je prijsstrategie. Het is ook essentieel om te begrijpen hoe verschillende verkoopkanalen je marges beïnvloeden. Als je bijvoorbeeld via een online marktplaats verkoopt kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht die je brutowinstmarge kunnen verlagen. 

 

Het bijhouden van je brutowinstmarge is een uitstekende manier voor start-ups om op de hoogte te blijven van hun omzet en winst. Door deze statistiek te monitoren kan je de nodige aanpassingen doorvoeren om ervoor te zorgen dat je bedrijf winstgevend en efficiënt blijft. 

 

Wat zijn de grenzen van de brutowinstmarge ratio? 

De brutowinstmarge helpt inzicht te krijgen in hoe goed een bedrijf zijn kosten beheert. De ratio heeft echter enkele beperkingen waar beleggers zich bewust van moeten zijn. Ten eerste meet de brutowinstmarge slechts één aspect van de winstgevendheid en houdt geen rekening met andere bedrijfskosten of belastingen. Bovendien geeft de ratio geen inzicht in de efficiëntie van de bedrijfsvoering of andere kwalitatieve factoren zoals klanttevredenheid. 

 

Ten slotte variëren de brutowinstmarges tussen bedrijfstakken en zelfs binnen dezelfde bedrijfstak. Dit betekent dat het vergelijken van bedrijven in verschillende sectoren mogelijk niet zinvol is als alleen naar de brutowinstmarge wordt gekeken. Door deze beperkingen te begrijpen, kunnen beleggers beter begrijpen hoe ze deze financiële maatstaf moeten interpreteren. Uiteindelijk is de brutowinstmarge essentieel voor het meten van de winstgevendheid. Toch moet het worden gebruikt in combinatie met andere financiële ratio's en kwalitatieve factoren om de bedrijfsprestaties beter te begrijpen. 

 

Andere nuttige verhoudingen: 

  • Bedrijfswinstmargeverhouding 
  • Rendement op eigen vermogen (ROE)-ratio 
  • Koers-winstverhouding (K/W). 
  • Schuld/eigen vermogen (D/E)-ratio 
  • Cashflow-schuldratio 
  • Prijs/winst-groeiverhouding (PEG). 
  • Rendement op activa (ROA)-ratio 
  • Werkkapitaalratio 

Samen kunnen deze ratio’s een uitgebreid inzicht verschaffen in de financiële gezondheid van een bedrijf. Door deze ratio’s samen te gebruiken, kunnen beleggers de prestaties van het bedrijf beter begrijpen en betere investeringsbeslissingen nemen. 

 

Het is belangrijk om te onthouden dat geen enkele financiële ratio op zichzelf mag worden gebruikt bij het nemen van investeringsbeslissingen. Elke ratio geeft slechts een deel van het beeld weer en moet altijd worden geïnterpreteerd in de context van andere informatie over het bedrijf. Daarom is het essentieel om verschillende ratio's te gebruiken bij het nemen van goede investeringsbeslissingen. 

 

Veelgestelde vragen: 

 

Wat betekent een brutowinstmarge van 80%? 

Een brutowinstmarge van 80% betekent dat je aanzienlijk geld verdient nadat je de kosten van de verkochte goederen hebt afgetrokken van de totale omzet. Met andere woorden, je houdt € 0,80 winst over voor elke euro die je aan omzet genereert! Dit cijfer weerspiegelt hoe efficiënt je bedrijf is in het omzetten van investeringen in netto-inkomsten – en een marge van 80% laat zien dat je het redelijk goed doet! Deze marge wordt over het algemeen als redelijk goed beschouwd, aangezien veel bedrijven slechts een brutowinstmarge van 30-50% hebben. Dus als je 80% haalt, is dat iets om trots op te zijn en om te blijven streven! 

 

Om je brutowinstmarge te berekenen, neem je de totale omzet uit de verkoop en trek je daar de kosten van de verkochte goederen (COGS) van af. Dit levert je je brutowinst op. Deel vervolgens de brutowinst door de totale omzet en vermenigvuldig dit met 100 als percentage. Als je verkoopopbrengst bijvoorbeeld € 100 is en je COGS € 20, dan is je brutowinst € 80 en je brutowinstmarge 80%. 

 

Het bijhouden van dit cijfer is essentieel om je bedrijf te optimaliseren en het maximale uit elke verkoop te halen. Een brutowinstmarge van 80% is een goed begin, maar het is altijd de moeite waard om manieren te onderzoeken om dit cijfer nog verder te verbeteren! 

 

Wat is een brutowinstmarge van 40%? 

Een brutowinstmarge van 40% betekent dat het bedrijf voor elke €100 aan verkochte goederen een brutowinst van €40 maakt. Met andere woorden: de kosten van verkochte goederen (COGS) zijn goed voor 60 procent van de totale omzet. Dit getal laat je weten hoe efficiënt je bedrijf winst genereert uit zijn producten. Een hoge brutowinstmarge betekent dat er meer geld beschikbaar is voor andere uitgaven zoals marketing, operaties en salarissen. 

 

Aan de andere kant geeft een lage brutowinstmarge aan dat je bedrijf zijn prijsstructuur of productmix opnieuw moet evalueren om de winstgevendheid te vergroten. Het is essentieel om dit aantal bij te houden om ervoor te zorgen dat je bedrijf winstgevend blijft. 

 

Is 80% een goede brutowinstmarge? 

Het hangt af van je branche. Een uitstekende brutowinstmarge zal van sector tot sector verschillen, maar over het algemeen ligt een gezonde brutowinstmarge boven de 80%. In de maakindustrie wordt een brutowinstmarge van 15-20% bijvoorbeeld als laag beschouwd, terwijl marges van 40-50% uitstekend zijn. Er zouden echter marges van 20-30% zijn 

 

In de detailhandel of de dienstensector is deze marge redelijk. 

 

Uiteindelijk hangt de brutowinstmarge van je bedrijf af van verschillende factoren, waaronder industrie standaarden en markttrends. Het is essentieel om je marges in de loop van de tijd bij te houden en deze indien nodig aan te passen. Dit zorgt ervoor dat je genoeg geld verdient om zaken te blijven doen en toch concurrerend kan blijven met andere bedrijven in je branche. 

 

Wat betekent een brutowinstmarge van 20%? 

Een brutowinstmarge van 20% betekent dat je voor elke euro die je verdient 20 cent overhoudt en dat de overige 80 cent naar je kosten gaat. Dit is een uitstekende plek als je een bedrijf runt. Het laat zien dat je uitgaven goed worden beheerd en dat je nog steeds een gezonde winst maakt. Een hoge brutowinstmarge kan investeerders of kredietverstrekkers aantrekken die op zoek zijn naar een betrouwbaar bedrijf om in te investeren. Bovendien is deze marge over het algemeen beter dan de gemiddelde brutowinstmarge van 17%. Dus als je 20% haalt: gefeliciteerd, het gaat goed met je! 

 

Maar: 20% is geen vaste regel. Afhankelijk van je branche en bedrijfsmodel kan een lagere brutowinstmarge nog steeds als succesvol worden beschouwd – het gaat erom te weten wat normaal voor je is – en het vinden van de goede plek die de kosten laag houdt. Tegelijkertijd kan het maximaliseren van de winst ook enige experimenten vergen. Maar je bent waarschijnlijk op de goede weg als je het goed doet met 20%. Ga zo door met het uitstekende werk! 

 

Onthoud: “Succes is niet voor de happy few. Het is voor hen die de meeste stappen zetten en hun eigen gedachten kunnen overwinnen.” 

 

Ik ben Sipko Visser, Businesscoach, spreker, blogger en oprichter van ondernemers TV. Sinds 2018 heb ik tientallen bedrijven in het MKB geholpen om hun doelen te behalen. Van eenpitters tot de teams van grote bedrijven. Mijn klanten werken met mij omdat ik een bewezen aanpak heb die meer oplevert dan ze kost. Als je belangstelling hebt om door mij gecoacht te worden en het daar eens over wil hebben boek dan even een afspraak in mijn agenda via de website of LinkedIn. 

 

Groet 

 

Sipko 

TERUG NAAR BLOGS

© 2023 Sipko Visser | ActionCOACH | Real People. Real Results® | All Rights Reserved.  Privacy Policy | Terms of Service