DE 10 ROCKEFELLER-GEWOONTEN   

Talloze ondernemers en bedrijfseigenaren hebben de 10 Rockefeller-gewoonten van Verne Harnish gebruikt om succes te boeken. Deze gewoonten zijn gebaseerd op de principes van John D. Rockefeller, een van Amerika’s rijkste zakenlieden en filantropen. Ze omvatten het ontwikkelen van een duidelijke visie voor je organisatie, het verzamelen van gegevens over klanten en concurrenten, het stellen van doelen die aansluiten bij de missie van je bedrijf, het focussen op uitvoering in plaats van alleen maar praten over ideeën, het ontwikkelen van een sterke teamdynamiek onder werknemers, en meer. 

 

In deze blogpost wordt besproken hoe deze 10 Rockefeller-habits in iedere organisatie kunnen worden geïmplementeerd om de productiviteit en winstgevendheid te verhogen en kunnen worden gebruikt als raamwerk voor schaalvergroting. Met de juiste implementatie kan je ervoor zorgen dat iedere beslissing die je neemt is afgestemd op het overkoepelende doel: het behalen van succes voor je bedrijf of organisatie. 

 

Wat zijn de 10 Rockefeller-gewoonten? 

Deze gewoonten zijn de gewoonten die JD Rockefeller in principe gebruikte om Standard Oil te bouwen. Verne vertelt over deze gewoonten in zijn zakelijke boek Scaling Up ‘Mastering the Rockefeller Habits 2.0, en ik kan alleen maar zeggen: lees dit boek! Ieder bedrijf dat zijn bedrijf wil uitbouwen: lees dit boek. Laten we nu de Rockefeller Habits checklist onderzoeken, waarbij we elk van de tien gewoonten in meer detail bekijken. 

 

Rockefeller-gewoonten – Sipko Visser 

 

1. Het executive team is gezond en op elkaar afgestemd 

De eerste Rockefeller-gewoonte die door Verne Harnish en de Scaling Up-organisatie werd gepopulariseerd, is het hebben van een gezond en op elkaar afgestemd managementteam. Met andere woorden: het gaat erom de juiste mensen in de organisatie te krijgen, ervoor te zorgen dat ze zich scharen achter de missie van je onderneming en ervoor te zorgen dat iedereen samenwerkt aan een gemeenschappelijk doel. 

 

Deze gewoonte is belangrijk omdat het, als het op de juiste manier wordt toegepast, voor harmonie op de werkplek zorgt en iedereen succes oplevert. Wanneer het executive team gezond en op elkaar afgestemd is, is er een grotere kans op open communicatie, respect en betere besluitvorming. 

 

Een bedrijf dat succesvol is geweest met deze gewoonte is Zappos de mode reus uit Las Vegas. Ze hebben een directieteam gebouwd dat zowel gezond als op elkaar afgestemd is. Hierdoor hebben ze de unieke bedrijfscultuur kunnen behouden en een sterke merkreputatie kunnen opbouwen. Het leiderschapsteam van Zappos werkt samen om het succes van het bedrijf te garanderen en tegelijkertijd werknemers aan te moedigen innovatief en creatief te zijn. 

 

Door de Rockefeller-gewoonte nummer één te volgen kunnen bedrijven een omgeving creëren waarin iedereen aan een gemeenschappelijk doel werkt en wordt ondersteund door het managementteam. Dit kan een goede manier zijn om een succesvol bedrijf te starten, waar betere communicatie en besluitvorming mogelijk zijn. En als het op de juiste manier wordt gedaan, zoals Zappos heeft gedaan, kan het tot groot succes leiden. 

 

2. Iedereen zit op één lijn met wat er moet worden bereikt om het bedrijf vooruit te helpen 

De tweede gewoonte van Rockefeller gaat erom dat iedereen zich op dezelfde prioriteit concentreert, ook wel het kritische getal van het bedrijf genoemd. Het betekent begrijpen wat er deze periode moet gebeuren om het bedrijf vooruit te helpen en ervoor te zorgen dat iedereen op één lijn zit. Dit is van cruciaal belang want als iedereen zijn topprioriteit kent kunnen ze efficiënter samenwerken om hun kansen op succes te vergroten. 

 

Een mooi voorbeeld van een bedrijf dat deze gewoonte goed implementeert is Amazon; ze richten zich op hun klanten als hun eerste prioriteit en zorgen ervoor dat alle medewerkers dit weten. Door de klant op de eerste plaats te zetten, heeft Amazon opmerkelijk succes geboekt. Dus als je wil dat je bedrijf succesvol is, moet het je eerste prioriteit zijn om iedereen gefocust te houden op dezelfde cruciale prioriteit. Dat is de sleutel tot succes! 

 

3. Informatie beweegt zich snel door de organisatie 

De derde Rockefeller Habit gaat over het zorgen voor duidelijke communicatie binnen de organisatie. Dit betekent het vaststellen van een communicatieritme, doorgaans driemaandelijkse, maandelijkse, wekelijkse en dagelijkse bijeenkomsten. Het is essentieel om deze regelmatige bijeenkomsten te houden om ervoor te zorgen dat de informatie snel wordt verspreid en dat niets wordt gemist of over het hoofd wordt gezien. 

 

Nogmaals, Amazon is een uitstekend voorbeeld van een bedrijf dat deze gewoonte goed demonstreert. Jeff Bezos zorgt ervoor dat zijn team dagelijks vergadert en wekelijks checkt. Het team houdt ook driemaandelijkse bijeenkomsten om de grote strategie en ideeën te bespreken. Door een consistent communicatieritme te hanteren kan Amazon ervoor zorgen dat iedereen in de organisatie op de hoogte blijft en op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen of beslissingen. 

 

Over het geheel genomen is deze Rockefeller-gewoonte essentieel voor elk succesvol bedrijf, omdat het helpt een gevoel van verbondenheid en begrip binnen de organisatie te creëren. Het openhouden van communicatiekanalen is essentieel voor het creëren van een succesvol en productief team. Het stimuleert samenwerking, transparantie en vertrouwen, wat leidt tot betere resultaten. Dus zorg dat je dagelijkse bijeenkomsten op orde zijn en begin met communiceren! 

 

4. Verantwoordelijkheid 

Deze Rockefeller Habit gaat over het toewijzen van rollen en verantwoordelijkheden in een organisatie. Aan elk facet van het bedrijf moet ten minste één persoon worden toegewezen die de verantwoordelijkheid op zich neemt om ervoor te zorgen dat de doelstellingen worden bereikt. Meestal is dit de verantwoordelijkheid van het middenmanagement, die alles moet doen wat nodig is om de voortgang van hun team elke week of maand te vergroten. 

 

Een goed voorbeeld van een Europees bedrijf dat deze gewoonte gebruikt, is de in Berlijn gevestigde reistechnologie-startup GetYourGuide. Elke afdeling, van engineering tot klantenservice, heeft een aangewezen manager die verantwoordelijk is voor specifieke taken en prestatiedoelstellingen. Dit zorgt ervoor dat het bedrijf soepel draait, omdat alle mijlpalen op de juiste manier worden bijgehouden en gemonitord. 

 

Het stelt het executive team ook in staat zich te concentreren op strategische doelstellingen voor de lange termijn zonder de dagelijkse activiteiten op microniveau te beheren. Deze gewoonte is een essentieel onderdeel van het succes van GetYourGuide als bedrijf en zou door andere bedrijven moeten worden overgenomen als ze een vergelijkbaar succesniveau willen bereiken. 

 

Deze Rockefeller-gewoonte helpt organisaties gefocust en efficiënt te blijven door rollen en verantwoordelijkheden aan de juiste mensen toe te wijzen. Door managers aan te stellen die de verantwoordelijkheid voor hun respectievelijke gebieden op zich nemen kunnen zij het succes van het bedrijf als geheel garanderen. Dit is vooral belangrijk voor bedrijven die willen groeien en zich willen vestigen in een concurrerende markt. Met deze gewoonte kunnen ze er zeker van zijn dat alle onderdelen van de organisatie aan hun doelen en doelstellingen werken. Dus als je een bedrijfsleider bent die zijn bedrijf naar succes wil leiden dan zou deze Rockefeller Habit op je lijst moeten staan… 

 

5. Input van medewerkers

Voortbordurend op de Rockefeller Habits verzamelt nummer vijf voortdurende input van medewerkers om obstakels en kansen te identificeren. Dit betekent dat je begrijpt wat je team nodig heeft om te slagen en te groeien. Door een open dialoog te voeren tussen het management en de medewerkers kan je beter anticiperen op potentiële problemen, snel oplossingen aanreiken en een bedrijfscultuur creëren waarin iedereen zich gehoord en gewaardeerd voelt. 

 

Een mooi voorbeeld is IBM onder leiding van Lou Gerstner, de Amerikaanse zakenman die het bedrijf leidde van 1993-2002. Gerstner moedigde medewerkers aan om hun mening en ideeën te uiten op een manier die destijds ongekend was. Door open gesprekken te voeren met zijn personeel kon hij betere beslissingen nemen voor zijn bedrijf en een omgeving creëren waarin iedereen zich gesterkt voelde. 

 

De moraal van het verhaal is dat het verzamelen van voortdurende input van medewerkers je zal helpen obstakels en kansen te identificeren, wat resulteert in een sterker team en mogelijk betere zakelijke beslissingen. Trek deze les uit het succes van IBM en zorg ervoor dat je naar je werknemers luistert! 

 

Hierdoor kan een cultuur ontstaan waarin iedereen zich gehoord en gewaardeerd voelt. Dit zal leiden tot een sterker team, betere zakelijke beslissingen en een succesvoller bedrijf. 

 

6. Rapportage en analyse van klantfeedback  

De zesde Rockefeller-gewoonte, waarbij feedbackgegevens van klanten net zo vaak en nauwkeurig worden gerapporteerd en geanalyseerd als financiële gegevens is een krachtig hulpmiddel voor elk bedrijf. Het moedigt leidinggevenden en middenmanagers aan om regelmatig bijeen te komen om de feedbackgegevens van klanten te beoordelen om trends te identificeren die van invloed zijn op het bedrijf of om kansen te identificeren om meer van de juiste dingen te doen. Door dit te doen kunnen teams weloverwogen beslissingen nemen over hoe ze hun klanten het beste kunnen bedienen en de klanttevredenheid kunnen vergroten. 

 

Een voorbeeld van een Brits bedrijf dat deze gewoonte goed illustreert is het kledingmerk Gap. Het bedrijf heeft een continu proces opgezet voor het verzamelen van feedback van klanten, waaronder enquêtes, telefoontjes en online beoordelingen. Het managementteam analyseert deze gegevens vervolgens om gebieden te identificeren waar verbeteringen kunnen worden aangebracht in het productontwerp of de marketingactiviteiten. Door dit te doen kan Gap snel reageren op feedback van klanten en ervoor zorgen dat haar producten en diensten voldoen aan de behoeften van de klant. Dit verhoogt de klanttevredenheid en helpt het bedrijf concurrerend te blijven op de markt. 

 

Uiteindelijk moedigt de zesde Rockefeller Habit bedrijven aan om datagestuurde besluitvorming te gebruiken met betrekking tot klantenservice en het opbouwen van relaties – waar bedrijven aanzienlijk van kunnen profiteren. Door ervoor te zorgen dat feedback van klanten deel uitmaakt van het besluitvormingsproces, kunnen teams weloverwogen beslissingen nemen en veranderingen doorvoeren om hun klanten beter van dienst te zijn. Deze gewoonte is een belangrijke herinnering voor alle bedrijven om feedback van klanten serieus te nemen en deze te gebruiken als leidraad voor hun zakelijke beslissingen. 

 

7. Kernwaarden en doel zijn ‘levend’ in de organisatie 

De zevende Rockefeller-gewoonte, die ervoor zorgt dat kernwaarden en doelstellingen ‘levend’ zijn in de organisatie is essentieel voor de groei van het bedrijf. Dit betekent dat elke medewerker de missie van het bedrijf moet begrijpen en er gepassioneerd over moet zijn. Het is essentieel omdat dit inzicht een verenigd team zal creëren en iedereen zal helpen gefocust te blijven op hetzelfde doel. 

 

Een beroemde uitspraak van Jim Collins luidt: “Als je meer dan drie prioriteiten hebt, dan heb je er geen…” Dit idee is waar Rockefeller-gewoonte nummer 7 over gaat: ervoor zorgen dat iedereen in de organisatie hetzelfde inzicht heeft van wat ze willen bereiken en waarom dat belangrijk is. 

 

Patagonië is een uitstekend voorbeeld van een bedrijf dat deze gewoonte leeft en ademt. De missie is “het bedrijfsleven te gebruiken om oplossingen voor de milieucrisis te inspireren en te implementeren” en die missie is terug te vinden in alles wat ze doen, van campagnes tot producten. Elke medewerker begrijpt zijn doel en is er gepassioneerd over, waardoor hij of zij gefocust kan blijven op het uiteindelijke doel. 

 

Bedrijven van elke omvang moeten de zevende Rockefeller-habit in hun cultuur integreren om te kunnen groeien en slagen. Als je dit doet zorg je ervoor dat iedereen in de organisatie op dezelfde lijn zit en samenwerkt aan een gemeenschappelijk doel. 

 

8. Medewerkers kunnen de belangrijkste componenten van de bedrijfsstrategie nauwkeurig verwoorden 

De achtste Rockefeller-habit, die stelt dat werknemers de belangrijkste componenten van de doelen van een bedrijf nauwkeurig kunnen verwoorden is van cruciaal belang. Als je weet welke richting je organisatie opgaat en hoe zij van plan is daar te komen zorg je ervoor dat iedereen in het bedrijf op dezelfde lijn zit en naar een gemeenschappelijk doel toewerkt. De aanpak werd gepopulariseerd door Hermann Simon die zei: “Strategie beweegt zich door de organisatie”, wat betekent dat iedereen, en niet alleen het senior leiderschap, een succesvolle strategie gemakkelijk zou moeten begrijpen. 

 

Een mooi voorbeeld hiervan is Nike. Bij Nike zijn alle medewerkers zich bewust van de missie van hun bedrijf en streven ze er voortdurend naar. Deze duidelijkheid stelt hen in staat doelgericht te handelen en onder druk op koers te blijven. Bovendien begrijpt elke medewerker hoe zijn of haar rol bijdraagt aan het algehele succes van Nike. Dit betekent dat ze collectief kunnen samenwerken met iedereen die een bijdrage levert aan het bereiken van de doelstellingen van het bedrijf. 

 

Wanneer werknemers de belangrijkste componenten van de strategie van een bedrijf nauwkeurig kunnen verwoorden ontstaat er een omgeving die bevorderlijk is voor samenwerking en wordt ervoor gezorgd dat iedereen samenwerkt aan een gedeelde visie. Dit is de reden waarom het begrijpen van deze Rockefeller-gewoonte zo belangrijk is. 

 

Door de strategie van het bedrijf te begrijpen en te begrijpen hoe elke rol in deze strategie past, kunnen medewerkers effectief en efficiënt samenwerken om gedeelde doelen te bereiken. Dit resulteert in een meer georganiseerde en succesvolle organisatie. Het begrijpen van de achtste Rockefeller-gewoonte helpt bij het creëren van een omgeving die succes en groei voor elk bedrijf stimuleert. 

 

9. Alle medewerkers kunnen kwantitatief antwoorden of ze een goede dag of week hebben gehad 

De negende gewoonte van de Rockefeller Habits stelt dat iedere werknemer kwantitatief moet kunnen antwoorden of hij of zij een goede dag of week heeft gehad. Het is essentieel voor bedrijven omdat het de zichtbaarheid en verantwoordelijkheid van het bedrijf vergroot. Wanneer werknemers zich bewust zijn van de voortgang en wat ze moeten doen om deze te verbeteren, helpt dit hen om het bedrijf consistent te laten groeien. Een bedrijf dat deze gewoonte goed illustreert is Zappos, dat van klantenservice zijn hoogste prioriteit heeft gemaakt. 

 

Ze bieden medewerkers niet alleen de tools om vragen van klanten snel te beantwoorden, maar ze volgen en meten deze ook regelmatig. Hierdoor kunnen werknemers dagelijks en wekelijks op hun best presteren, wat leidt tot een betere bedrijfsgroei in het algemeen. Door de prestatiestatistieken nauwlettend in de gaten te houden kan Zappos ervoor zorgen dat de klantenservice voorbeeldig blijft en deze voortdurend kan verbeteren. Deze gewoonte om prestaties kwantitatief te meten helpt bedrijven als Zappos voorop te blijven in het concurrentielandschap. Het is een goed voorbeeld van hoe kleine bedrijven kunnen profiteren van het gebruik van de Rockefeller Habits om hun succes op de lange termijn te vergroten. 

 

 

10. De plannen en prestaties van het bedrijf zijn voor iedereen zichtbaar 

De 10e Rockefeller Habit stelt dat de plannen en prestaties van het bedrijf voor iedereen zichtbaar moeten zijn. Dit betekent dat iedereen in de organisatie zich bewust moet zijn van de voortgang richting bedrijfsdoelstellingen. De cijfers met betrekking tot financiële gegevens, klanttevredenheid of andere belangrijke statistieken moeten door het hele bedrijf worden gepost, zodat iedereen deze kan zien. Deze open transparantie zorgt ervoor dat alle medewerkers dezelfde kant op staan en begrijpen waar het bedrijf naartoe gaat. Het helpt ook om de afstemming op de bedrijfsdoelstellingen te behouden en de verantwoordelijkheid van medewerkers te stimuleren. 

 

Een voorbeeld van deze gewoonte in de praktijk is Netflix. De streaminggigant maakt zijn prestatiestatistieken zichtbaar voor alle werknemers door hun resultaten op gigantische borden door het hele kantoor te plaatsen. Hierdoor blijft iedereen op de hoogte van de voortgang van het bedrijf en wordt een cultuur van samenwerking en verantwoordelijkheid gestimuleerd. Uiteindelijk helpt de 10e Rockefeller Habit bedrijven hun doelen te bereiken en tegelijkertijd het moreel en de betrokkenheid van medewerkers te vergroten. Het is een win-win voor alle betrokkenen! 

 

De Rockefeller-gewoonten onder de knie krijgen om je bedrijf op te schalen 

Als je op zoek bent naar een raamwerk waarmee je je bedrijf kan opschalen hoef je niet verder te zoeken dan de Rockefeller Habits. Deze reeks bedrijfsprincipes is ontwikkeld door Verne Harnish en is gebaseerd op de managementtechnieken die John D. Rockefeller gebruikte in zijn olie-imperium. Het begeleidt het bouwen van een organisatie die haar middelen en capaciteiten kan benutten om de groei te maximaliseren. 

 

Door zich te concentreren op de cruciale bedrijfsgebieden helpt het raamwerk je een merkbelofte te creëren en je team op één lijn te brengen rond die missie. Het moedigt je ook aan om functieverantwoordelijkheidsgrafieken te maken zodat iedereen duidelijkheid heeft over zijn rol bij het bereiken van de door het management gestelde doelen. Ten slotte stelt het voor om een bedrijfscoach in te huren om de besluitvorming te begeleiden en iedereen op het goede spoor te houden. 

 

De Rockefeller Habits kunnen je helpen je bedrijf te laten groeien en ervoor te zorgen dat het op de lange termijn duurzaam is. Door een duidelijke focus te creëren en deze op elk niveau te versterken bereid je je voor op succes. Begin dus vandaag nog met het implementeren van de Rockefeller Habits om je bedrijf snel en efficiënt op te schalen! 

 

Dit zijn slechts enkele manieren waarop de Rockefeller Habits je bedrijf kunnen helpen groeien. Met toewijding en focus ben je goed op weg naar succes. 

 

Wie moet deze gewoonten gebruiken? 

De Rockefeller Habits zijn ontworpen voor elke bedrijfsleider die zijn organisatie naar een hoger niveau wil tillen. De praktische hulpmiddelen en technieken die je krijgt kunnen je helpen de Rockefeller-gewoonten onder de knie te krijgen, de afstemming te behouden en de verantwoordelijkheid binnen je team te vergroten. Door deze gewoonten te implementeren kan je met minder inspanning buitengewonere resultaten bereiken, doordat je team zich kan blijven concentreren op wat het belangrijkst is. Of je nu CEO, bedrijfseigenaar of teamleider bent, de Rockefeller Habits kunnen je en je organisatie helpen haar doelen te bereiken en te slagen. 

 

Als je de duidelijkheid binnen je organisatie wil vergroten, voortdurende verbetering in alle bedrijfsgebieden wil stimuleren en met minder inspanning significantere resultaten wil boeken, dan zijn deze gewoonten wellicht iets voor u! Met de Rockefeller Habits beschik je over de tools en technieken om deze doelen binnen bereik te brengen. 

 

Hulp nodig bij het implementeren van één of alle tien Rockefeller-gewoonten in je bedrijf? 

Als je zich overweldigd voelt door de uitdaging om één of alle 10 Rockefeller-gewoonten te implementeren, hoeft je zich geen zorgen te maken: er zijn tal van hulpmiddelen die je kunnen helpen. Een uitstekende optie is om de expertise van een Scaling-Up coach in te schakelen. Een Scaling-Up-coach kan met je samenwerken om kwartaal- en jaardoelen voor je bedrijf te creëren via jaar- en kwartaalplanningssessies en je advies geven over hoe je de 10 Rockefeller-gewoonten kan gebruiken om die doelen te bereiken. 

 

Ook kunnen zij adviseren over het samenstellen van een adviesraad en het creëren van effectieve communicatiekanalen binnen je bedrijf. Door gebruik te maken van deze hulpmiddelen, bent je goed op weg om het meeste uit de 10 Rockefeller-gewoonten in je branche te halen. 

 

Veelgestelde vragen 

Wat zijn de principes van Rockefeller? 

De Rockefeller-habits zijn hulpmiddelen en technieken voor het opbouwen van een industrie dominerend bedrijf. Ze zijn ontwikkeld door John D. Rockefeller, de oprichter van Standard Oil Company, en bieden een eenvoudig strategisch plan van één pagina voor succes in elke branche. De principes omvatten: 

 

  • Focus op de consument – het is essentieel om uitstekende klantenservice te bieden en producten of diensten te creëren die mensen willen. 
  • Begrijp de sector – je moet de markt diepgaand begrijpen om concurrerend te kunnen blijven. 
  • Voortdurend innoveren – Rockefeller geloofde dat het voorblijven van de concurrentie betekende dat je voortdurend moest innoveren en nieuwe producten of diensten moest introduceren. 
  • Maximaliseer de efficiëntie – zoek naar manieren om processen te stroomlijnen en ervoor te zorgen dat je het maximale uit elke inspanning haalt. 
  • Denk strategisch – plan voor succes door weloverwogen beslissingen te nemen op basis van data. 

Het volgen van deze vijf principes kan voor elke branche een succesvolle strategie formuleren. Bovendien is de aanpak van Rockefeller nog steeds relevant in de wereld van vandaag en biedt het een krachtige blauwdruk die kan worden gebruikt om succes te behalen en een industrie te domineren. 

 

Wat is opschalen, ook wel de Rockefeller-habits genoemd? 

Scaling Up, ook wel de Rockefeller Habits genoemd, is een reeks bedrijfsprincipes ontwikkeld door Verne Harnish, gebaseerd op de praktijken van John D. Rockefeller en zijn bedrijf Standard Oil. Deze gewoonten zijn erop gericht bedrijven te helpen hun plannen en activiteiten te organiseren voor groei – van het stellen van strategische doelstellingen tot het op één lijn brengen van middelen in de hele organisatie. Ze bieden begeleiding en duidelijkheid bij het stellen van doelen, het toewijzen van middelen en communicatie. 

 

Duizenden bedrijven over de hele wereld gebruiken de Scaling Up-aanpak om hen te helpen van start-up naar wereldwijd succes te gaan. Door eenvoudige en effectieve strategieën te implementeren kunnen bedrijfseigenaren een omgeving creëren die groei stimuleert en hun bedrijf in staat stelt zijn volledige potentieel te bereiken. Als er duidelijke doelstellingen en processen zijn is de kans groter dat bedrijven op de weg naar succes blijven en veelvoorkomende valkuilen vermijden. Dus als je op zoek bent naar een manier om je bedrijf op te schalen en naar een hoger niveau te tillen, dan is het toepassen van de Rockefeller Habits wellicht precies wat je nodig hebt…. 

 

Hoe implementeer je de Rockefeller Habits? 

Het stellen van doelen, afstemming en uitvoering. Het implementeren van deze gewoonten begint met het ontwikkelen van een duidelijke visie voor je bedrijf die alle leden van je team delen. Dit moet zowel korte termijn doelstellingen als lange termijn doelstellingen omvatten. Je moet ervoor zorgen dat iedereen aan boord is en gemotiveerd is om die visie te verwezenlijken. Van daaruit moet je je doelen opsplitsen in kleinere taken en verantwoordelijkheden toewijzen. Dit zal ertoe bijdragen dat iedereen gefocust blijft op dezelfde doelstellingen en dat er verantwoordelijkheid ontstaat voor ieders rol bij het bereiken van het doel. Het regelmatig volgen van de voortgang in de richting van deze doelen is ook van cruciaal belang. Dit helpt ervoor te zorgen dat iedereen op het goede spoor zit en vooruitgang boekt. Ten slotte wil je elk teamlid feedback en erkenning geven om het moreel hoog te houden. 

 

Het implementeren van de Rockefeller Habits vereist duidelijke communicatie, focus op het stellen van doelen en verantwoordelijkheid. Als het op de juiste manier wordt gedaan kan het je team helpen effectiever te werken aan het bereiken van je lange termijn doelstellingen. 

 

Onthoud: “Succes is niet voor de happy few. Het is voor hen die de meeste stappen zetten en hun eigen gedachten kunnen overwinnen.” 

 

Ik ben Sipko Visser, Businesscoach, spreker, blogger en oprichter van ondernemers TV. Sinds 2018 heb ik tientallen bedrijven in het MKB geholpen om hun doelen te behalen. Van eenpitters tot de teams van grote bedrijven. Mijn klanten werken met mij omdat ik een bewezen aanpak heb die meer oplevert dan ze kost. Als je belangstelling hebt om door mij gecoacht te worden en het daar eens over wil hebben boek dan even een afspraak in mijn agenda via de website of LinkedIn. 

 

Groet 

 

Sipko

TERUG NAAR BLOGS

© 2023 Sipko Visser | ActionCOACH | Real People. Real Results® | All Rights Reserved.  Privacy Policy | Terms of Service