IMPOSTER SYNDROOM: WAT IS EN HOE KAN JE HET OVERWINNEN? 

Heb je ooit het gevoel gehad dat je maar doet alsof en dat een dezer dagen iedereen daarachter zal komen? Nou, je bent niet de enige. Het imposter syndroom is een psychologisch patroon waarbij mensen twijfelen aan hun capaciteiten en bang zijn om als ‘fraudeur’ te worden ontmaskerd. Maar het punt is: het hoeft je leven niet te beheersen. 

 

Wat is het imposter syndroom is en hoe kun je de vicieuze cirkel doorbreken? 

 

Imposter syndroom – Sipko Visser 

 

Wat is het imposter syndroom? 

Het imposter syndroom is een psychologisch patroon waarbij individuen twijfelen aan hun successen en bang zijn om als “fraudeur” te worden ontmaskerd. Het werd voor het eerst geïdentificeerd door psychologen Pauline Clance en Suzanne Imes in 1978. 

 

Dit fenomeen kan iedereen treffen, ongeacht hun feitelijke competentie- of expertiseniveau. Het imposter syndroom kan leiden tot gevoelens van angst, twijfel aan zichzelf en een constante angst om door anderen ‘ontdekt’ te worden. Het kan ook iemands vermogen belemmeren om nieuwe uitdagingen aan te gaan of kansen na te streven, omdat hij gelooft dat deze onvermijdelijk zullen mislukken. 

 

Wat veroorzaakt het imposter syndroom? 

Het imposter syndroom is geworteld in gevoelens van twijfel aan zichzelf en incompetentie ondanks bewijs van succes of erkenning van anderen. Het kan de loopbaanontwikkeling schaden, omdat degenen die eronder lijden misschien aarzelen om nieuwe projecten of rollen op zich te nemen, wat hun groei kan belemmeren en hun kansen op vooruitgang kan beperken. 

 

De exacte oorzaak van het imposter syndroom is nog steeds onbekend, hoewel er wel is gesuggereerd dat een combinatie van omgevings- en interne factoren de oorzaak kan zijn. Omgevingsfactoren zoals het hebben van een al te kritische ouder of leraar kunnen bijdragen aan gevoelens van ontoereikendheid in iemands vroege leven. Daarentegen kunnen interne factoren zoals een laag zelfvertrouwen of perfectionisme bijdragen aan het ontstaan van het imposter syndroom op volwassen leeftijd. 

 

Kenmerken van het impostersyndroom 

Tekenen van het imposter syndroom zijn onder meer het gevoel dat je ontoereikend bent of geen complimenten verdient, denken dat je succes het resultaat is van geluk, en het gevoel hebben dat je harder moet werken dan alle anderen om te bewijzen dat je competent bent. Het kan een lastig patroon zijn om te doorbreken, omdat het geworteld is in diepgewortelde onzekerheid. 

 

Helaas kan het hebben van het imposter syndroom ervoor zorgen dat individuen hun volledige potentieel niet bereiken. Ze kunnen zo overweldigd raken door twijfel aan zichzelf dat ze kansen op succes uit de weg gaan of weigeren hun prestaties te erkennen. 

 

Als je denkt dat je aan het imposter syndroom lijdt hoef je je geen zorgen te maken: je bent niet de enige! Neem contact op met een vriend of therapeut die kan helpen het patroon te doorbreken en het zelfvertrouwen te herstellen. Je kan dit veel voorkomende maar schadelijke probleem overwinnen door de tekenen van het imposter syndroom te herkennen en stappen te ondernemen om dit aan te pakken. 

 

Als je een manager of mentor bent voor mensen met het imposter syndroom is het luisteren naar en valideren van hun ervaringen een belangrijke eerste stap. Moedig hen aan om kleine stappen te zetten in de richting van het overwinnen van hun faalangst, zoals het stellen van haalbare doelen of het nemen van meer verantwoordelijkheid op de werkplek. Herinner hen er bovendien aan om zichzelf erkenning te geven voor hun successen en zich op het positieve te concentreren in plaats van op het negatieve. 

 

De 5 soorten imposter syndroom

 

1. De perfectionist 

Perfectionisten, gedreven door een onstilbare honger naar succes, hebben vaak moeite om echte bevestiging te vinden in hun prestaties. Ze streven onophoudelijk naar perfectie en stellen hoge verwachtingen en doelen die onbereikbaar lijken. 

 

Neem bijvoorbeeld het veelvoorkomende scenario waarin we proberen moeiteloos een carrière, gezin en andere verantwoordelijkheden in evenwicht te brengen zonder ons ooit overweldigd te voelen. Het is een voortdurende strijd tegen zelfopgelegde idealen en het knagende gevoel tekort te schieten. Het resultaat? Een wervelwind van schuldgevoel, schaamte en een aanhoudend gevoel van ontoereikendheid. 

 

Maar het punt is: perfectie is een illusie, en het nastreven ervan kan uitputtend zijn. Het omarmen van onvolkomenheden en het vinden van tevredenheid in de vooruitgang, hoe klein ook, kan leiden tot een vervullender en evenwichtiger leven. Het is tijd om onrealistische verwachtingen los te laten en de schoonheid van perfect imperfect zijn te omarmen. 

 

2. Het natuurlijke genie 

Het imposter syndroom kan de vorm aannemen van ‘The Natural Genius’. Deze goed presterende individuen geloven dat ze over aangeboren talenten en capaciteiten beschikken, waardoor ze worden vrijgesteld van de noodzaak om inspanningen te leveren om grootsheid te bereiken. 

 

Uit onderzoek is gebleken dat deze mentaliteit leidt tot een gevoel van onwaardigheid en persoonlijke groei belemmert. Pauline Rose Clance, een psycholoog gespecialiseerd in het imposter syndroom, definieert dit syndroom als: “een continu gedragspatroon dat wordt gekenmerkt door de overtuiging dat iemand superieur is aan anderen, zonder objectief bewijs of externe validatie.” 

 

“The Natural Genius” overtuigt individuen ervan dat ze uitzonderlijk zijn en over een buitengewoon talent beschikken in hun vakgebied. In plaats van hun harde werk en toewijding te erkennen, kunnen zij zich zelfvoldaan en superieur voelen ten opzichte van degenen die dat niet doen 

 

Deze mentaliteit kan intense angst veroorzaken wanneer ze worden geconfronteerd met taken of verantwoordelijkheden, omdat “The Natural Genius” gelooft dat ze elke uitdaging moeiteloos moeten overwinnen. Dit imposter syndroom moedigt individuen aan uitsluitend op hun talent te vertrouwen en te vermijden uit hun comfortzone te stappen. 

 

3. De supervrouw/man 

Het Superwoman/Man-syndroom legt de strijd vast van succesvolle vrouwen en mannen die er voortdurend naar streven hun waarde te bewijzen en zichzelf tot het uiterste te drijven om een gevoel van competentie te behouden. Het is een strijd die verder gaat dan de druk van buitenaf omdat ze zichzelf meedogenloos van binnenuit pushen en zich nooit goed genoeg voelen om echt te slagen. 

 

Dit syndroom houdt vaak mensen in hun greep die perfectie nastreven in elk aspect van hun leven, waarbij ze buitensporig hard voor zichzelf zijn als ze tekortschieten. Het lijkt op een imposter syndroom, waardoor ze zich als fraudeurs voelen die het succes dat ze hebben behaald niet verdienen. De gevolgen kunnen ernstig zijn en hun welzijn belemmeren. Het is van cruciaal belang om de signalen te herkennen en steun te zoeken. 

 

Stel je een thuisblijvende ouder voor die meerdere hoeden draagt en de last van de verantwoordelijkheden van het huishouden draagt. Ze leggen zichzelf een enorme druk op om perfectie te behouden in elke rol die ze spelen – of het nu gaat om een onberispelijke ouder, een onberispelijke echtgenoot of een onberispelijke werknemer. Toch leidt dit streven naar perfectie vaak tot overweldigende gevoelens en uiteindelijk tot een burn-out. 

 

4. De solist 

De solist is als een sluipende indringer, die voortdurend in het oor van het individu fluistert dat hij of zij niet thuishoort in zijn functie of vakgebied, ondanks duidelijk bewijs van zijn competentie. Deze getalenteerde zielen hebben de neiging hun prestaties te bagatelliseren en ze toe te schrijven aan louter geluk of externe factoren, in plaats van hun eigen capaciteiten en harde werk te erkennen. Stel je een triomfantelijke ondernemer voor, die, ondanks dat hij vanuit het niets een bloeiend bedrijf heeft opgebouwd, zich heimelijk een bedrieger voelt en bang is voor de dag waarop anderen hun vermeende gebrek aan vaardigheden zullen ontdekken. De solist omarmt vaak de eenzaamheid en gelooft ten onrechte dat het zoeken naar hulp een teken van zwakte is, wat hun frauduleuze gevoelens alleen maar versterkt wanneer ze uiteindelijk hulp nodig hebben. 

 

Soms wordt dit bedriegersfenomeen gevoed door de angst om te falen of een onverzadigbare zoektocht naar perfectie, zo intens dat het het nemen van risico's of het accepteren van opbouwende kritiek belemmert. Als gevolg hiervan kunnen solisten zich isoleren van hun collega's, waardoor een sfeer van wantrouwen op de werkplek ontstaat. 

 

5. De deskundige 

De Expert is een manifestatie van het imposter syndroom waarbij individuen gevangen zitten in een voortdurende leercyclus en zich nooit competent genoeg voelen. Ze stellen extreem hoge verwachtingen van zichzelf en worden geplaagd door angst voor succes. 

 

Ondanks dat ze over een enorme hoeveelheid kennis op hun vakgebied beschikken, onderschatten ze consequent hun eigen capaciteiten, in de overtuiging dat ze altijd naar meer moeten streven. Ze hebben voortdurend het gevoel dat ze anderen bedriegen met hun capaciteiten, vandaar de term ‘bedrieger’. Neem bijvoorbeeld een professor die over een schat aan kennis beschikt, talloze artikelen heeft gepubliceerd en hoog aangeschreven staat bij zijn collega's. 

 

Zelfs in het licht van deze prestaties kunnen ze nog steeds gevoelens van fraude ervaren, omdat ze voortdurend bang zijn dat ze uiteindelijk als incompetent zullen worden ontmaskerd. Deze angst en gevoelens van oplichterij belemmeren hun vermogen om hun eigen succes te erkennen en te waarderen en om de hoge normen die zij aan hun werk stellen te handhaven. 

 

Individuen die lijden aan het imposter syndroom vertonen vaak perfectionistische neigingen, zijn gefixeerd op details en beschouwen hun werk zelden als voltooid. Bovendien zijn ze overdreven kritisch op zichzelf en geven ze zichzelf zelden de erkenning voor hun prestaties. 

 

De aanvullende soorten imposter syndroom: 

 

De discounter 

De discounter is een veel voorkomende manifestatie van het imposter syndroom waarbij individuen de neiging hebben hun prestaties te bagatelliseren door succes toe te schrijven aan geluk of externe factoren in plaats van aan hun eigen capaciteiten of hard werken. 

 

Zelfs nadat ze taken met succes hebben voltooid twijfelen ze voortdurend aan zichzelf en vragen ze zich af of ze echt de erkenning verdienen die ze krijgen. Als een discounter bijvoorbeeld wordt geprezen om een goed uitgevoerde presentatie kan hij of zij deze afwijzen door te zeggen: 'Oh, het was niets. Iedereen had het kunnen doen.” Deze voortdurende ondermijning van hun prestaties kweekt twijfel en angst aan zichzelf, waardoor uiteindelijk hun zelfvertrouwen wordt ondermijnd. 

 

De noticer

De noticer is een type imposter syndroom waar individuen last van kunnen hebben. Het houdt in dat je je hyperbewust bent van alles wat er om je heen gebeurt en dat je jezelf voortdurend op ongunstige wijze vergelijkt met anderen. Het is alsof je voortdurend de schijnwerpers op de prestaties van anderen laat schijnen, terwijl je die van jezelf volledig over het hoofd ziet. Je ziet bijvoorbeeld dat een collega wordt geprezen voor een goed uitgevoerd project en denkt meteen: “Ze zijn hier zoveel beter in dan ik”, ook al heb je zelf net een succesvol project afgerond. Het kan een uitdaging zijn om uit deze cyclus te komen, maar de eerste stap is het onderkennen ervan. 

 

Deze vorm van het imposter syndroom wordt vaak geassocieerd met perfectionisme en kan bijzonder schadelijk zijn. Perfectionisten streven naar een vlekkeloze uitvoering van alle taken, waarbij er geen ruimte is voor fouten of onvolkomenheden. Dit creëert een omgeving waarin het onmogelijk lijkt om te ‘slagen’ of te voldoen aan de normen die ze zichzelf hebben gesteld, wat leidt tot gevoelens van ontoereikendheid en de overtuiging dat ze een fraudeur zijn. 

 

11 manieren om het imposter syndroom te overwinnen 

 

1. Schrijf je doelen op 

Het opschrijven van je doelen kan een echte game changer zijn bij het overwinnen van het imposter syndroom. Als je de pen op papier zet droom je niet alleen maar; je doet. Je creëert een tastbaar verslag van je ambities waarnaar je kan verwijzen, en herinnert jezelf eraan waartoe je in staat bent. 

 

Het hebben van je schriftelijke doelen betekent dat je een routekaart naar je succes hebt, die je kan helpen die vervelende gevoelens van het imposter syndroom te onderdrukken. Het is alsof je tegen jezelf zegt: 'Hé, ik heb plannen en ik werk daar naartoe. Ik ben geen bedrieger; ik ben de echte...” 

 

2. Beoordeel het bewijsmateriaal 

Het beoordelen van het bewijsmateriaal kan een game changer zijn als je het imposter-syndroom aan de kant zet. Als we ons een bedrieger voelen, zien onze hersenen vaak onze prestaties over het hoofd en concentreren ze zich alleen op onze fouten. Dat is waar het bewijs binnenkomt. 

 

Door even de tijd te nemen om onze successen uit het verleden te evalueren, kunnen we onszelf herinneren aan het harde werk, de vaardigheden en de ervaring die we hebben opgebouwd. Dit gaat niet over eigenwijs worden; het gaat erom dat we ons in de realiteit verankeren en beseffen dat we het verdienen om te zijn waar we zijn. Het bewijs liegt immers niet! 

 

3. Focus opnieuw op waarden 

We hebben allemaal van die dagen gehad waarop we het gevoel hadden dat we maar wat deden. We zijn bijvoorbeeld niet gekwalificeerd voor de baan of de taak die voor ons ligt, en iedereen zal er vroeg of laat achter komen. Pak dit aan door je opnieuw op je waarden te concentreren. 

 

In plaats van stil te staan bij je onzekerheden of waargenomen incompetenties, kan je je concentreren op wat belangrijk is: je kernwaarden. Deze waarden hebben je tot nu toe geleid en zullen je blijven leiden. Vertrouw op hen en op jezelf, en je zult zien dat het imposter syndroom verdwijnt. Het draait allemaal om perspectief. 

 

4. Herkader de groei 

Zoals we weten, kan het imposter syndroom behoorlijk vervelend zijn. Het is dat knagende gevoel dat je, ongeacht hoeveel je hebt bereikt, nog steeds niet goed genoeg bent, en dat iedereen er nog maar net achter is. Klinkt bekend? Een simpele verandering van perspectief kan een wereld van verschil maken. In plaats van je te concentreren op perfectie en bang te zijn voor mislukking, probeer het concept van groei te omarmen. 

 

Zie elke uitdaging als een kans voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Elke expert was tenslotte ooit een beginner en elke winnaar heeft verlies geleden. Dus de volgende keer dat het imposter syndroom de kop opsteekt, onthoud dan: je bent geen bedrieger; je bent in ontwikkeling, en dat is prima. 

 

5. Ga uit je hoofd 

Uit je hoofd komen kan wonderen doen als je het imposter syndroom probeert te overwinnen of te voorkomen. Kijk objectief naar je prestaties, alsof je naar de prestaties van een vriend kijkt. Je zult beseffen hoeveel je hebt bereikt. Vergeet dus niet om buiten je hoofd te stappen en naar het grotere geheel te kijken. En onthoud: dit is wat je hebt. 

 

6. Wees aardig voor jezelf 

Vriendelijk zijn voor jezelf betekent niet alleen jezelf een schouderklopje geven. Het gaat erom dat je jezelf oprecht behandelt met hetzelfde medeleven dat je aan een goede vriend zou geven. Zorg dat je ontspannen bent als er iets misgaat – het is oké om fouten te maken; zo leren en groeien we. Neem pauzes wanneer je ze nodig hebt, zonder je schuldig te voelen. Je productiviteit is het niet waard; je bent zoveel meer dan dat. 

 

En vergeet niet om je overwinningen te vieren, hoe klein ze ook lijken. Het zijn stappen in de goede richting en ze verdienen erkenning. Wees dus je cheerleader, vriend en mentor.

 

7. Oefen zelfcompassie 

Het draait allemaal om lief zijn voor jezelf. Net zoals je tegen een vriend zou zeggen die zich somber voelt, herinner jezelf eraan dat iedereen fouten maakt, dat niemand perfect is, en dat het oké is om vrije dagen te hebben. Je bent genoeg zoals je bent.

 

8. Houd mislukkingen in perspectief 

Het is alsof je van je fiets valt als je leert fietsen. De val is geen teken is dat je slecht bent in fietsen; het is gewoon een onderdeel van het leren balanceren. Hetzelfde geldt voor elke hobbel op de weg die je tegenkomt in het leven. Laat het je niet definiëren; laat het je verfijnen. Vergeet niet dat het allemaal bij de rit hoort en dat je uitstekend kan navigeren. Blijf trappen! 

 

9. Oefen mindfulness 

Mindfulness is als een geheim wapen als het gaat om het bedriegen van het imposter syndroom. Het draait allemaal om aanwezig, bewust en gegrond blijven in het hier en nu. Te vaak dwalen onze gedachten af naar zelftwijfel en overanalyse, wat het imposter syndroom voedt. Dus de volgende keer dat je je afvraagt of je een kluns bent of niet goed genoeg, pauzeer dan even. 

 

Haal diep adem. Let op de fysieke wereld om je heen – wat je kan zien, horen, aanraken of ruiken. Door de aandacht op je zintuigen te richten, veranker je je in het huidige moment en verdrijf je die bedrieglijke gevoelens.

 

10. Zoek betrouwbare feedback van je netwerk 

Laten we dieper ingaan op het zoeken naar feedback van je vertrouwde netwerk. Het gaat erom dat je een perspectief van buitenaf krijgt op je prestaties. Soms ben je te dicht bij je reis om het grote geheel te zien. Zie het zo: je vrienden, familie en mentoren staan allemaal aan de zijlijn en kijken naar je in het spel. 

 

Ze kunnen de touchdowns zien die je scoort en die je misschien over het hoofd hebt gezien. Dus ga je gang, vraag het hen. Wat zien zij dat jij niet ziet? Het zal je misschien verbazen als je inziet hoeveel het je brengt. 

 

11. Leer nieuwe dingen 

Wanneer je iets nieuws leert verbreed je je horizon en verdiep je je kennispool, waardoor je meer vertrouwen krijgt in je capaciteiten. Kies een boek, volg een onlinecursus of doe mee aan een workshop. Zoek mentoren, stel vragen en ga nieuwe uitdagingen aan. En onthoud: het is oké om fouten te maken. Zo leer, groei en bewijs je dat je dit kunt. Je bent geen bedrieger; je hebt nog veel te leren. 

 

Het punt is: als je meer weet, hoef je je minder zorgen te maken. Blijf dus leren; het is een van de grootste geschenken die je jezelf kan geven. Er zijn zoveel mogelijkheden dus ga ervoor! Je hoeft niet perfect te zijn, maar door te groeien en te evolueren in jouw vakgebied, zul je zien dat het allemaal deel uitmaakt van de reis. Het is nooit te laat om de expert te worden die je wil zijn. 

 

Het imposter syndroom is een sluw beest. Het kan de kop opsteken tijdens een vergadering en je gedachten verstoren met gefluister als: ‘Je hoort hier niet thuis’ of ‘Alle anderen zijn slimmer dan jij.’ Zelfs als je net een grote presentatie hebt gedaan, is het opnieuw fluisteren: 'Deze keer heb je gewoon geluk gehad.' 

 

Denk bijvoorbeeld aan een software-ingenieur, laten we haar Anne noemen. Anne is zojuist gepromoveerd naar een hogere functie vanwege haar harde werk en de succesvolle projecten die ze heeft geleid. Maar in plaats van zich voldaan te voelen, wordt ze geplaagd door gedachten als: 'Hebben ze mij per ongeluk gepromoveerd?' of “Ik ben niet zo goed als ze denken dat ik ben.” Het imposter syndroom in actie is het aanhoudende onvermogen om te geloven dat iemands succes verdiend is of op legitieme wijze is bereikt. 

 

Ook vooroordelen kunnen hierin een rol spelen. Als Anne de enige vrouw in haar team is, kan ze onbewuste vooroordelen ervaren van haar collega's, die (zonder dat te willen) haar capaciteiten in twijfel trekken alleen vanwege haar geslacht. Dit kan het gevoel van Anne dat ze een bedrieger is versterken, waardoor ze haar waarde nog meer in twijfel trekt. 

 

We moeten niet vergeten dat deze gevoelens van twijfel aan jezelf niet onze werkelijke capaciteiten of prestaties weerspiegelen. Het zijn slechts angsten, angsten die we moeten herkennen en beheersen. En weten dat het een gedeelde ervaring is, kan een grote hulp zijn. 

 

De prevalentie van het imposter syndroom en waarom het ertoe doet 

Het imposter syndroom is niet alleen een persoonlijk probleem; het kan ook echte zakelijke implicaties hebben. Een werknemer die te maken heeft met het imposter syndroom kan bijvoorbeeld voortdurend twijfelen aan zijn beslissingen, wat uiteindelijk de productiviteit vertraagt. Het is ook minder waarschijnlijk dat ze innovatieve ideeën naar voren brengen of nieuwe uitdagingen aangaan uit angst dat ze niet ‘goed genoeg’ zijn. 

 

Als bedrijfseigenaar heb ik briljante geesten zien afhaken vanwege het imposter syndroom. Een van mijn meest getalenteerde projectmanagers twijfelde bijvoorbeeld voortdurend aan haar capaciteiten ondanks het feit dat ze consequent uitzonderlijke resultaten boekte. Dergelijke twijfels aan zichzelf kunnen de groei belemmeren – zowel op individueel als op organisatieniveau. Daarom is het van cruciaal belang om een ondersteunende omgeving te creëren waarin werknemers zich gewaardeerd voelen en vertrouwen hebben in hun capaciteiten. 

 

Overweeg het bieden van coaching, mentorschap en nuttige feedback om werknemers te helpen hun gevoel van eigenwaarde op te bouwen en een cultuur van vertrouwen te bevorderen. Dit zal niet alleen individuen in staat stellen hun volledige potentieel te bereiken, maar ook de algehele productiviteit op de werkplek verhogen. 

 

Een belangrijk onderdeel van het beheersen van het imposter syndroom is open en eerlijke communicatie. Moedig je teamleden aan om eventuele twijfels te uiten en praktische oplossingen aan te dragen. Je kan bijvoorbeeld een raamwerk voor het stellen van doelen creëren dat grotere taken opsplitst in kleinere, beheersbare stappen. Dit zal hen helpen op koers te blijven en zich te concentreren op het vieren van hun successen onderweg. 

 

Probeer daarnaast een cultuur van samenwerking op te bouwen, moedig teamleden aan om ideeën openlijk te delen en geef op een empathische manier constructieve feedback. 

 

Met de juiste strategieën kunnen werknemers betekenisvolle relaties ontwikkelen met hun collega's en leiderschapsteams en samenwerken om de grenzen van innovatie te verleggen. Dit kan op zijn beurt betekenisvolle groei voor de organisatie en individuele medewerkers stimuleren. 

 

Veelgestelde vragen

Is het imposter syndroom of angst? 

Hoewel ze misschien op elkaar lijken, zijn het imposter syndroom en angst toch heel verschillend. Het imposter syndroom is het knagende gevoel dat je er niet bij hoort, omdat je op de een of andere manier iedereen hebt laten denken dat je competenter bent dan je bent. Je bent voortdurend bang dat mensen er elk moment achter zullen komen dat je een fraudeur bent. Omgekeerd is angst een algemener gevoel van onbehagen, zoals zorgen of angst, dat mild of ernstig kan zijn. Soms kunnen deze twee elkaar overlappen, en het is altijd een goed idee om met een professional in de geestelijke gezondheidszorg te praten als je overweldigd bent. 

 

Het goede nieuws is dat je niet de enige bent. Het impostersyndroom treft op een gegeven moment tot 70% van de mensen. De beste manier om het te bestrijden is door erover te praten en te erkennen dat iedereen zich soms overweldigd voelt. Het kan nuttig zijn om een ondersteunend netwerk van vrienden of familieleden te hebben die begrijpen wat je doormaakt, en iemand hebben die zonder oordeel luistert kan een enorme opluchting zijn. 

 

Hoe voelt het imposter syndroom? 

Het imposter syndroom kan het gevoel geven dat je een bedrieger bent, alsof je er net mee bezig bent geweest en elk moment zal iedereen zich realiseren dat je niet zo bekwaam bent als ze denken dat je bent. Dat knagende gevoel doet je twijfelen aan je prestaties, ook al heb je ze duidelijk verdiend. In een groep intelligente, getalenteerde mensen heb je misschien het gevoel dat je de enige bent die er niet bij hoort, alsof je op de een of andere manier alle anderen voor de gek hebt gehouden door te denken dat je net zo competent bent. Het is alsof je vastzit in een mentale lus van twijfelen aan jezelf, wat uitputtend kan zijn. 

 

De waarheid is dat niemand perfect is. We hebben allemaal onze sterke en zwakke punten, en het is volkomen normaal om je soms een bedrieger te voelen. Het is belangrijk om te onthouden dat iedereen zich van tijd tot tijd op dezelfde manier voelt. Dus in plaats van deze gevoelens te negeren of te doen alsof ze niet bestaan kan je er beter over praten met iemand die je vertrouwt: een vriend, familielid of zelfs een professional. Het kan helpen om een extern perspectief op de situatie te hebben en je aan al je successen te herinneren. 

 

Onthoud: “Succes is niet voor de happy few. Het is voor hen die de meeste stappen zetten en hun eigen gedachten kunnen overwinnen.” 

 

Ik ben Sipko Visser, Businesscoach, spreker, blogger en oprichter van ondernemers TV. Sinds 2018 heb ik tientallen bedrijven in het MKB geholpen om hun doelen te behalen. Van eenpitters tot de teams van grote bedrijven. Mijn klanten werken met mij omdat ik een bewezen aanpak heb die meer oplevert dan ze kost. Als je belangstelling hebt om door mij gecoacht te worden en het daar eens over wil hebben boek dan even een afspraak in mijn agenda via de website of LinkedIn. 

 

Groet 

 

Sipko

TERUG NAAR BLOGS

© 2023 Sipko Visser | ActionCOACH | Real People. Real Results® | All Rights Reserved.  Privacy Policy | Terms of Service