LEVEL 10-BIJEENKOMST: WAT IS HET EN WAAROM IS HET KRACHTIG? 

De Level 10 Meeting is een krachtige zakelijke tool waarmee organisaties van elke omvang hun doelen snel en efficiënt kunnen bereiken. Het is een vergaderformat dat door managers en ondernemers wordt gebruikt om de voortgang te beoordelen, uitdagingen te identificeren, doelstellingen te bepalen en strategieën te ontwikkelen om deze te bereiken. 

 

Door regelmatig de tijd te nemen om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen, zorg je ervoor dat iedereen weet wat er moet gebeuren en hoe dit in het grotere geheel past. Met deze structuur kunnen teams gefocust blijven op hun taken en tegelijkertijd op één lijn blijven met elkaars inspanningen om gemeenschappelijke doelen te bereiken. In dit artikel wordt onderzocht wat de Level 10 Meeting zo effectief maakt en waarom deze deel zou moeten uitmaken van de workflow van je bedrijf. 

 

Wat is een Level 10-bijeenkomst? 

Een Level 10 Meeting (L10) is een proces dat is gecreëerd door het Entrepreneurial Operating System (EOS) en is ontworpen om leiderschapsteams te helpen betere resultaten te behalen. De L10-bijeenkomst helpt teamleden gefocust te blijven en verantwoording af te leggen aan elkaar om hun doelen te bereiken. Het benadrukt open communicatie, duidelijke doelstellingen en voortdurende feedback. 

 

De L10-bijeenkomst is opgedeeld in vier onderdelen: 

 

  • Laaghangend fruit: Bespreek quick wins die snel en gemakkelijk kunnen worden behaald; 
  • Problemen oplossen: Besteed tijd aan het oplossen van problemen, het beantwoorden van vragen en het identificeren van kansen; 
  • Rocks: stel doelen voor de komende weken of maanden;  
  • Erkenning: Vier de successen uit het verleden. 

 

De L10-bijeenkomst brengt teamleden effectief op één lijn en zorgt ervoor dat iedereen op dezelfde golflengte zit als het gaat om het werken aan een gemeenschappelijk doel. Als het op de juiste manier wordt uitgevoerd kan het leiderschapsteams helpen hun doelen efficiënt en effectief te bereiken. 

 

De L10-bijeenkomst is essentieel om het team gefocust en gemotiveerd te houden. Het is een geweldige manier om open communicatie te bevorderen, groeimogelijkheden te identificeren en successen te vieren. Door het proces regelmatig te implementeren kunnen teams op koers blijven terwijl ze relaties opbouwen en effectiever samenwerken. 

 

De vijf kenmerken van een goede level 10-bijeenkomst: 

1. Vaste dag en tijdstip: Elke week op dezelfde dag vergaderen helpt om structuur en discipline te creëren en ervoor te zorgen dat iedereen in hetzelfde ritme komt en blijft. Dit maakt ook een efficiënter gebruik van de tijd mogelijk, omdat mensen weten wanneer ze de vergadering kunnen verwachten en hierop kunnen plannen. Je kan dit ondersteunen door een sjabloon voor de vergaderagenda te maken waarin wordt aangegeven welke onderwerpen tijdens elke sessie worden besproken en hoe lang het duurt om elk onderwerp te voltooien. 

 

2. Zelfde tijd: Door een specifieke vergadertijd aan te wijzen zorg je ervoor dat iedereen dienovereenkomstig kan plannen. Dit geeft ook aan dat de bijeenkomst essentieel en betekenisvol is, omdat deze elke week een speciaal tijdsblok verdient. Bij het kiezen van een tijdslot moet je rekening houden met eventuele conflicten met andere vergaderingen of persoonlijke verplichtingen die mensen hebben, zodat iedereen met minimale verstoring kan deelnemen. 

 

3. Consistente agenda: Een duidelijke en gestructureerde agenda is misschien wel een van de meest essentiële elementen van elke vergadering. Het geeft focus en structuur en zorgt ervoor dat doelen binnen het gewenste tijdsbestek worden bereikt. Bij het maken van een agendasjabloon is het handig om het EOS-model te gebruiken met vier verschillende gebieden: problemen, kansen, beslissingen en acties. Deze componenten zorgen ervoor dat alle onderwerpen in elke bijeenkomst aan bod komen en dat geen enkel onderwerp onopgelost blijft. 

 

4. Begint op tijd: Het op tijd starten van de vergadering is van cruciaal belang voor het behouden van een productieve sfeer en respecteert de waarde van ieders tijd. Het helpt ook om aan te geven dat de onderwerpen die tijdens de bijeenkomst worden besproken belangrijk zijn en serieus moeten worden genomen. Zomogelijk is het handig om aan het begin van elke sessie een paar minuten in te lassen zodat iedereen kan inchecken en eventuele updates of aankondigingen kan delen voordat hij in de agenda duikt. 

5. Stop op tijd: Een vergadering op tijd beëindigen is net zo belangrijk als het starten ervan. Dit helpt bij het tonen van respect voor ieders overige verplichtingen en stelt mensen in staat om met minimale verstoring door te gaan met hun taken. Het instellen van een strikte eindtijd voor de meeting kan er ook toe bijdragen dat de discussies binnen de perken blijven en onnodige raakvlakken worden vermeden die de voortgang van de vergadering kunnen laten ontsporen. 

 

Om te voorkomen dat de bespreking uitloopt in langdurig brainstormen is het zinvol om de deelnemers op te roepen met concrete voorstellen te komen in plaats van met problemen of ideeën.  

 

Door zich aan deze vijf kenmerken te houden, kunnen teams een grotere productiviteit bereiken, terwijl ieders kostbare tijd wordt gerespecteerd. Met een duidelijk agendasjabloon en een gestructureerde aanpak kunnen teams een omgeving creëren waarin iedereen zich gehoord voelt en vooruitgang wordt geboekt. 

 

Level 10-bijeenkomst – Sipko Visser 

 

Waarom zou je startup Level 10-vergaderingen moeten gebruiken? 

Level 10-bijeenkomsten zijn speciaal ontworpen voor leiderschapsteams om hun prestaties op schaal te beoordelen. Bij dit vergadersysteem gaat het erom voorop te blijven lopen en ervoor te zorgen dat iedereen in het leiderschapsteam efficiënt en effectief werkt. Met regelmatige Level 10-vergaderingen kan je de voortgang in de loop van de tijd volgen met behulp van statistieken die specifiek zijn voor je bedrijfsdoelstellingen. 

 

Hierdoor kan je problemen snel opmerken voordat ze grote problemen worden en kan je ervoor zorgen dat iedereen op één lijn zit om verwarring over de besluitvorming te voorkomen. Dit systeem maakt het je gemakkelijker om je leiderschapsteam te sturen en een duidelijke richting uit te zetten voor de toekomst van je bedrijf. Laat vergaderingen geen afleiding worden – gebruik Level 10-vergaderingen om succes te garanderen. 

 

Het komt erop neer dat Level 10-bijeenkomsten een effectieve en efficiënte manier zijn voor je bedrijf om het leiderschapsteam te managen. Dit systeem is speciaal voor dit doel ontworpen, zodat je er zeker van kan zijn dat je hiermee het maximale uit elke bijeenkomst haalt. Investeer vandaag nog in Level 10-vergaderingen en zie hoe je bedrijf groeit zich ontwikkeld… 

 

Level 10 vergaderagenda om je vergaderingen te stroomlijnen 

Het houden van een Level 10-vergadering kan een vooruitzicht zijn waar je niet veel zin in hebt en het is zeker een uitdaging om de vergadering te structureren en op tempo te houden. Hier vind je een voorgestelde agenda van wat je moet behandelen en voor hoe lang. 

 

Het goede nieuws (5 minuten) 

Een vergaderagenda op Level 10 Level bevat doorgaans een agendapunt over het delen van goed nieuws als onderdeel van de vergadering. Dit is belangrijk omdat dit helpt om de sessie positiever te maken en ook helpt om de focus te verleggen van eventuele negatieve aspecten die tijdens de discussie naar voren zijn gekomen. 

 

Volgens EOS (Entrepreneurial Operating System) voelt iedereen zich positief als je goed nieuws deelt tijdens je vergaderingen, wordt het moreel gestimuleerd en voelt het team zich meer verenigd. Dit versterkt de relaties en moedigt samenwerking aan – het is dus de moeite waard om ervoor te zorgen dat dit gedeelte niet ontbreekt in je vergadering. 

 

Door een sectie goed nieuws op te nemen in je Level 10 Meeting-agenda, kan je ervoor zorgen dat iedereen aan tafel komt met iets positiefs. Dit zal niet alleen de bijeenkomst leuker maken en het moreel stimuleren, maar het kan ook creatieve ideeën aanmoedigen die anders niet in overweging zouden zijn genomen. Vergeet dus niet om een deel goed nieuws op te nemen in je Level 10 Meeting. 

 

Kwartaaldoelen (5 minuten) 

De agenda van de Level 10-vergadering moet een sectie bevatten die gewijd is aan kwartaaldoelen. Dit is een cruciaal onderdeel van de bijeenkomst omdat je hier de voortgang in het afgelopen kwartaal kan beoordelen en de noodzakelijke veranderingen of verbeteringen voor de komende kwartalen kan bespreken. 

 

Bij het vaststellen van de kwartaaldoelen moet je rekening houden met grote projecten, initiatieven, belangrijke mijlpalen, resultaten en andere relevante doelstellingen. 

 

Je moet ook bespreken hoe je de voortgang gaat meten en welke maatstaf of systeem je zal gebruiken. Je moet bepalen wie verantwoordelijk is voor het monitoren van de voortgang en ervoor zorgen dat je over de juiste rapportagesystemen beschikt. 

 

Het stellen van kwartaaldoelen kan je helpen gefocust te blijven op de lange termijn doelstellingen terwijl we de koers kunnen bijstellen wanneer dat nodig is. We moeten regelmatig controleren of we op koers liggen om onze uiteindelijke doelen te bereiken. Laten we een deel van de Level 10-bijeenkomst gewijd aan kwartaalplannen geven om onze voortgang te bekijken en bij te sturen voor wat betreft wijzigingen of verbeteringen voor de komende kwartalen. 

 

KPI's (5 minuten) 

KPI’s (Key Performance Indicators) zijn essentieel voor Level 10 Meetings. Ze meten hoe goed een bedrijf presteert op verschillende doelstellingen en houden de organisatie gericht op de effectiviteit van de strategieën. KPI's helpen de voortgang bij te houden door duidelijk te meten wat er binnen specifieke tijdlijnen moet worden bereikt. Door KPI's in te stellen kan het leiderschap ervoor zorgen dat iedereen op één lijn zit en naar een gemeenschappelijk doel toewerkt. 

 

Uiteindelijk zijn Level 10 meetings essentieel voor organisaties om afstemming en samenwerking te garanderen. Ze bieden een forum om de voortgang te bespreken, verbeterpunten te identificeren en verantwoordelijkheid te nemen voor initiatieven. Door tijdens deze bijeenkomsten KPI's te stellen kunnen teams duidelijkheid krijgen over welke taken moeten worden volbracht en op koers blijven om hun doelen te bereiken. Begrijpen waarom Level 10 Meeting KPI’s essentieel zijn is cruciaal voor elke organisatie die haar doelstellingen wil bereiken. 

 

Ervaringen van klanten of medewerkers (5 minuten) 

De Level 10 Meeting Agenda is essentieel om te weten wat er in de organisatie gebeurt. Het gedeelte met de klant- en werknemers ervaringen van de bijeenkomst geeft een inkijk in wat de rest van de organisatie ervaart. Iedereen in je team is dus op de hoogte van eventuele nieuwe uitdagingen of kansen. 

 

Het helpt iedereen op de hoogte te blijven van veranderingen en trends, zodat je betere beslissingen voor het bedrijf kan nemen. Bovendien is het een geweldige manier om je team op één lijn te houden en zich op dezelfde doelen te concentreren. Sla dit gedeelte van de bijeenkomst dus niet over; het kan een groot verschil maken in de manier waarop je als bedrijf verder gaat! 

 

De takenlijst van vorige week (5 minuten) 

In dit gedeelte van de bijeenkomst bespreken we de takenlijst van vorige week. De lijst herinnert het team aan de taken die moeten worden uitgevoerd en is essentieel om het team georganiseerd en productief te houden. Het zorgt er ook voor dat geen enkele taak wordt vergeten of over het hoofd wordt gezien. We bespreken eventuele updates over deze taken en zorgen ervoor dat iedereen zijn rollen en verantwoordelijkheden begrijpt. 

 

We beoordelen ook de voortgang die bij elke taak is geboekt en identificeren eventuele obstakels of uitdagingen die we mogelijk moeten aanpakken om deze succesvol te voltooien. 

 

Als er ten slotte wijzigingen of updates zijn in de lijst sinds vorige week zullen we die ook bespreken. Daarna kunnen we doorgaan naar het volgende deel van de agenda. 

 

IDS-problemen: identificeren, bespreken, oplossen (60 minuten) 

Bijeenkomsten op Level 10 behandelen IDS-problemen: identificeren, bespreken en oplossen. Deze drie stappen helpen ons de oorzaak van een probleem te achterhalen en actiegerichte stappen te ondernemen om het probleem op te lossen. Laten we ze allemaal bekijken en zien waarom ze zo belangrijk zijn. 

 

Allereerst moet het probleem worden geïdentificeerd. Dit is de eerste stap in een Level 10-bijeenkomst en het is van cruciaal belang om ons te helpen de best mogelijke oplossing te vinden. We moeten kijken naar gegevens, feedback van klanten, trends in de sector en meer om beter te begrijpen wat er gebeurt. Als er bijvoorbeeld een probleem is met de dalende verkoop moeten we mogelijke oorzaken identificeren. 

 

De volgende stap is het bespreken van het probleem en het bedenken van mogelijke oplossingen. Het is essentieel om iedereen bij dit proces te betrekken omdat verschillende perspectieven kunnen leiden tot creatieve oplossingen waar we anders misschien niet aan hadden gedacht. Als onze verkopen bijvoorbeeld afnemen willen we misschien potentiële marketingstrategieën bespreken of veranderingen die we aan het product zelf kunnen aanbrengen. 

 

Zodra we onze opties hebben geïdentificeerd is het tijd om het probleem op te lossen. Dit betekent dat je bruikbare stappen moet ondernemen om de beste oplossing te implementeren en de voortgang ervan te volgen. Als we bijvoorbeeld denken dat betere marketing nodig is voor de verkoop moeten we beslissen welke strategieën het beste werken en een tijdlijn voor implementatie opstellen. 

 

Over het algemeen zijn IDS-problemen een uitstekende manier om ervoor te zorgen dat alle problemen op de werkplek efficiënt kunnen worden aangepakt en opgelost. Elk probleem kan met de juiste stappen worden geïdentificeerd, besproken en opgelost. Daarom zijn Level 10-vergaderingen zo cruciaal voor elk team of elke organisatie. 

 

Conclusie (5 minuten) 

Een bijeenkomstconclusie op Level 10 is een cruciale stap bij het oplossen van problemen. Het is het samenvatten en delen van de inzichten, acties en toezeggingen die tijdens een vergadering zijn besproken. Dit zorgt ervoor dat iedereen die betrokken is bij het probleemoplossingsproces naar huis gaat met een overeengekomen actieplan om het probleem aan te pakken. 

 

Laten we bijvoorbeeld zeggen dat een team van collega's oplossingen probeert te bedenken om de winst in hun bedrijf te vergroten. Na de bijeenkomst op Level 10 zouden ze alle besproken ideeën samenvatten en specifieke instructies geven voor de implementatie van ieder idee. Dit zorgt ervoor dat iedereen op dezelfde lijn zit als het gaat om het verbeteren van de winst en de vooruitgang van het team. 

 

Over het geheel genomen is het afsluiten van een vergadering een essentiële stap bij het oplossen van problemen, omdat het ervoor zorgt dat alle betrokkenen duidelijk weten wat er moet gebeuren en hoe ze dat moeten doen. Door de tijd te nemen om de conclusies van de vergadering goed te documenteren, ontstaat er een samenhangend begrip van de doelen en doelstellingen voor het hele team. Met deze duidelijkheid kunnen teams effectiever en efficiënter samenwerken om de gewenste resultaten te bereiken. 

 

Level 10 bijeenkomst op kantoor | Sipko Visser 

 

Waarom zijn het zulke effectieve bijeenkomsten? 

Level 10-bijeenkomsten zijn bijeenkomsten die plaatsvinden op een andere schaal dan traditionele bijeenkomsten. Deze krachtige vergaderingen van hooguit 90 minuten brengen teams van maximaal 10 personen samen, waardoor ze efficiënt kunnen werken. De naam ‘Level 10’ komt doordat elke deelnemer aan het einde van de bijeenkomst wordt gevraagd zijn of haar prestaties zelf te beoordelen op een schaal van 1 tot 10. 

 

Level 10-vergaderingen zijn zo effectief omdat ze zo zijn gestructureerd dat de bijdragen van iedereen worden geoptimaliseerd, deelname en feedback worden aangemoedigd en snel resultaten worden geboekt. Dit maakt ze ideaal voor bedrijven die flexibel en productief willen blijven in een snel veranderende omgeving. Bovendien kan de facilitator van de vergadering, door de deelnemers te vragen hun prestaties te beoordelen, inzicht krijgen in hoe het met iedereen gaat en eventuele problemen aanpakken. 

 

Kortom, Level 10-vergaderingen zijn een ongelooflijk effectieve manier om vergaderingen te houden omdat ze structuur en focus bieden om teams te helpen productief te blijven en tegelijkertijd iedereen de kans te geven zijn mening te uiten. Met de juiste setting en de juiste mensen kunnen deze bijeenkomsten precies zijn wat je nodig hebt om je team optimaal te laten werken. 

 

Het maken van een Level 10-vergadersjabloon 

Het maken van een Level 10-vergadersjabloon kan in eerste instantie ingewikkeld zijn. Het is méér dan alleen maar een vergadering. Het gaat erom een vergadering op een geheel nieuwe schaal te houden. Level 10-vergaderingen zijn gestructureerde vergaderingen, volgens een strikte agenda die maximale deelname en samenwerking van alle aanwezige leden nodig maakt. Als je niet bekend bent met Level 10-vergaderingen en hulp nodig hebt bij het maken ervan dan ben je aan het juiste adres! Hier zijn een paar tips om meteen aan de slag te gaan: 

 

Stel duidelijke doelstellingen voor de vergadering. Bepaal wat er vóór, tijdens en na de vergadering moet worden bereikt zodat alle betrokkenen begrijpen wat er wordt verwacht. 

Stel een agenda samen die de Level 10 Meeting-structuur volgt. Dit omvat een gedeelte vóór de vergadering, een bespreking tijdens de vergadering en een gedeelte na afloop van de vergadering. Zorg voor concrete vervolgacties en acties voor elke sessie van de bijeenkomst, waarbij duidelijke taken worden toegewezen aan degenen die verantwoordelijk zijn voor de voltooiing ervan. 

 

Laat deelnemers vóór de bijeenkomst enquêtes of vragenlijsten invullen om hun mening en mening over het onderwerp te krijgen. Hierdoor blijft iedereen gefocust op de agendapunten. Zorg er daarnaast voor dat er voldoende tijd wordt uitgetrokken voor elk onderdeel van de vergadering zodat iedereen de kans krijgt zijn ideeën en meningen te uiten. 

Dit zijn slechts een paar tips om je te helpen een succesvol Level 10-vergadersjabloon te maken. 

 

Veelgestelde vragen 

Hoe bereid je je voor op een Level 10 bijeenkomst? 

Voorbereiden op een Level 10-vergadering kan een hele klus zijn. Het is essentieel om rekening te houden met alle factoren die van invloed zijn op het succes van je vergadering, zoals het doel van de vergadering, wie er aanwezig is en welke doelen moeten worden bereikt. 

 

De eerste stap naar de voorbereiding is het beoordelen van de bijeenkomst op een schaal van één tot tien: hoe hoger het cijfer, hoe belangrijker en impactvoller deze is. Level 10-bijeenkomsten omvatten leiderschapsbijeenkomsten die essentieel zijn voor het succes van een bedrijf of organisatie. Nadat je je bijeenkomst hebt beoordeeld moet je een agenda opstellen met daarin tijdgevoelige onderwerpen, gewenste resultaten en andere relevante informatie. Deze stap vereist een doordachte planning om ervoor te zorgen dat alle genomen beslissingen duidelijk worden doorgegeven en dat alle aanwezigen het doel van de vergadering begrijpen. 

 

Naast het opstellen van de agenda is het van belang om te bevestigen wie er aanwezig is en ervoor te zorgen dat je materiaal gereed heeft voor presentaties of algemene discussies. Als er tijdens de vergadering beeldmateriaal of documenten worden gepresenteerd, zorg er dan voor dat deze van tevoren zijn georganiseerd, zodat iedereen ze gemakkelijk kan volgen. 

 

Bereid ten slotte alle documentatie of aantekeningen voor die je tijdens de vergadering nodig heeft en reserveer een paar minuten waarin mensen vragen kunnen stellen en hun perspectieven kunnen delen. Door deze stappen te ondernemen, kan je ervoor zorgen dat je Level 10-vergadering soepel en effectief verloopt. 

 

Wie neemt deel aan een Level 10-bijeenkomst? 

Bij bijeenkomsten op Level 10 komen belangrijke leiders en besluitvormers uit het hele bedrijf samen. Hiertoe behoren leidinggevenden, managers, afdelingshoofden en andere personen die in een positie verkeren om strategische beslissingen te nemen. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om onderwerpen op hoog niveau te bespreken die van invloed zijn op de organisatie als geheel en ervoor te zorgen dat iedereen een duidelijk inzicht heeft in de richting van de organisatie. Door deze bijeenkomsten bij te wonen kunnen leiders en besluitvormers samenwerken aan belangrijke initiatieven en inzichten verkrijgen van hun collega's. Uiteindelijk zorgen Level 10-bijeenkomsten ervoor dat iedereen op één lijn zit en naar een gemeenschappelijk doel toewerkt. 

 

Daarom is het van essentieel belang dat elke afdeling op deze bijeenkomsten vertegenwoordigd is zodat alle perspectieven in aanmerking worden genomen bij het nemen van beslissingen. Daarom moet de organisatie ervoor zorgen dat de juiste mensen aanwezig zijn en bereid zijn een bijdrage te leveren. Door dit te doen zullen Level 10-bijeenkomsten succesvol en productief zijn waardoor het bedrijf op koers kan blijven en vooruitgang kan boeken. 

 

Kortom, bij bijeenkomsten op Level 10 komen de belangrijkste besluitvormers uit de hele organisatie samen om strategieën te bespreken en ervoor te zorgen dat iedereen op één lijn zit. Deelnemers moeten de bevoegdheid hebben om beslissingen te nemen en bereid zijn een bijdrage te leveren, aangezien hun inbreng van cruciaal belang is voor het succes van de vergadering. Als al deze zaken op orde zijn, kunnen Level 10-bijeenkomsten organisaties helpen op koers te blijven en vooruitgang te boeken. 

 

Wat zijn de regels voor L10-vergaderingen? 

L10-vergaderingen zijn een geweldige manier om feedback van collega's en collega's te krijgen. Dit zijn de basisregels voor dit soort bijeenkomsten: 

 

Om het meeste uit de bijeenkomst te halen, moet je open, eerlijk en ontvankelijk voor kritiek zijn. Alle meningen moeten worden gerespecteerd, ongeacht of iedereen het er mee eens is of niet. Het is belangrijk om gefocust te blijven op de discussie en je niet te laten afleiden door andere onderwerpen. Iedereen (dus ook degenen die virtueel aanwezig zijn) moet in gelijke mate aan het gesprek deelnemen. Houd rekening met de tijd van elke persoon en houd de vergadering tot een redelijke lengte, zodat iedereen snel weer aan het werk kan. 

Door deze basisregels voor L10-vergaderingen te volgen, weet je zeker dat iedereen er het maximale uit haalt en dat ieders mening wordt gerespecteerd. 

 

Onthoud: “Succes is niet voor de happy few. Het is voor hen die de meeste stappen zetten en hun eigen gedachten kunnen overwinnen.” 

 

Ik ben Sipko Visser, Businesscoach, spreker, blogger en oprichter van ondernemers TV. Sinds 2018 heb ik tientallen bedrijven in het MKB geholpen om hun doelen te behalen. Van eenpitters tot de teams van grote bedrijven. Mijn klanten werken met mij omdat ik een bewezen aanpak heb die meer oplevert dan ze kost. Als je belangstelling hebt om door mij gecoacht te worden en het daar eens over wil hebben boek dan even een afspraak in mijn agenda via de website of LinkedIn. 

 

Groet 

 

Sipko 

TERUG NAAR BLOGS

© 2023 Sipko Visser | ActionCOACH | Real People. Real Results® | All Rights Reserved.  Privacy Policy | Terms of Service