SKIP LEVEL MEETING: WELKE VRAGEN MOET JE STELLEN? 

De Skip Level Meeting is een hulpmiddel van onschatbare waarde voor managers om beter te begrijpen wat er in hun team gebeurt. Het stelt hen in staat in contact te komen met medewerkers die mogelijk niet direct aan hen rapporteren en inzicht te verwerven in de manier waarop het team werkt die ze anders misschien zouden missen. 

 

Het kan echter lastig zijn om te weten welke vragen je tijdens deze bijeenkomsten moet stellen. In deze blogpost worden kritische vragen onderzocht die je aan je teamleden kan stellen om ervoor te zorgen dat je het meeste haalt uit skip-level meetings. 

 

Wat is een Skip-Level-vergadering? 

Er is sprake van een Skip-Level Meeting wanneer een senior manager zijn directe ondergeschikten ontmoet, evenals de directe ondergeschikten van die werknemers. Hierdoor kan de senior manager een overzicht krijgen van de werkomgeving vanuit het perspectief van zijn ondergeschikte en de mensen aan wie hij leidinggeeft. Dit draagt bij aan het creëren van een open dialoog tussen de verschillende managementniveaus en stimuleert eerlijke feedback die kan helpen bij het identificeren van uitdagingen en kansen. 

 

Uiteindelijk heeft een Skip-Level Meeting tot doel de productiviteit en efficiëntie van de organisatie te verhogen. Het is een kans voor de senior manager om beter te begrijpen wat er in zijn organisatie gebeurt en hoe hij zijn team het beste kan ondersteunen. 

 

De voordelen van Skip-Level Meetings gaan verder dan alleen het verbeteren van de communicatie. Ze helpen bij het opbouwen van vertrouwen tussen managementniveaus en stimuleren samenwerking en crossfunctioneel leren. Dit verhoogt de betrokkenheid van medewerkers, wat over het algemeen een positief effect heeft op de bedrijfsprestaties. Bovendien kan het hebben van een senior manager die zijn aanwezigheid laat zien in de dagelijkse activiteiten van de organisatie werknemers motiveren en ervoor zorgen dat ze zich gewaardeerd voelen. 

 

Concluderend: Skip-Level Meetings zijn een goede manier om de kloof tussen verschillende managementniveaus te overbruggen. Het creëren van een open dialoog maakt eerlijke feedback mogelijk, wat kan helpen de werkomgeving en bedrijfsprestaties te verbeteren. Ze ontwikkelen ook een gevoel van vertrouwen, samenwerking en waardering waardoor werknemers gemotiveerd blijven. Uiteindelijk zijn dit allemaal cruciale elementen voor elke succesvolle organisatie. 

 

Dus als je op zoek bent naar manieren om de kloof tussen verschillende managementniveaus te overbruggen en de productiviteit te verhogen, dan kunnen Skip-Level Meetings de perfecte oplossing zijn. Probeer het en kijk hoe je de prestaties van je organisatie kan beïnvloeden. 

 

Voordelen van Skip-Level Meeting 

Skip-level meetings zijn een effectieve manier om ervoor te zorgen dat de communicatie vanuit de top van de organisatie zelfs beginnende werknemers bereikt. IBM heeft bijvoorbeeld skip-level meetings gebruikt om de relaties tussen senior leiders en hun teams te bevorderen. Met deze bijeenkomsten kunnen senior leiders een band opbouwen met hun teamleden en directe feedback van hen krijgen over hoe het met hen gaat. 

 

Bovendien kunnen skip-levelvergaderingen werknemers een gevoel van vertrouwen en verantwoordelijkheid geven dat een-op-een-vergaderingen misschien niet kunnen bereiken. Dit is de reden waarom IBM zoveel succes heeft geboekt met de implementatie van deze praktijk. Skip-level meetings creëren een omgeving waarin iedereen zich verbonden en gewaardeerd voelt door het leiderschap van de organisatie. Dus als je op zoek bent naar manieren om de communicatie binnen je organisatie te verbeteren, overweeg dan om skip-level meetings te implementeren. Misschien is dit wel het antwoord dat je zoekt! 

 

Skip Level Meeting – Sipko Visser 

 

Specifieke vragen die je kan stellen tijdens Skip-Level-vergaderingen 

Wat betreft skip-level meetings moeten managers de juiste vragen stellen. Dit moeten vragen zijn die zich richten op de algemene doelstellingen van de organisatie, evenals op eventuele volgende stappen die nodig zijn om deze te bereiken. Om deze reden zijn de belangrijkste vragen die je tijdens een skip-level vergadering kan stellen: 

 

 • Wat is de primaire focus van de organisatie? 
 • Hoe presteert het team in termen van het bereiken van hun doelen en doelstellingen? 
 • Wat kan er worden gedaan om de algehele prestaties te verbeteren? 
 • Zijn er nieuwe initiatieven die moeten worden geïmplementeerd? 
 • Wat zijn de grootste successen en mislukkingen van dit team het afgelopen jaar geweest? 
 • Is er aanvullende ondersteuning die het team nodig heeft om succesvol te zijn? 
 • Wat zijn de gedachten van de manager over de verdere ontwikkeling van dit team?

Door het stellen van deze vragen kunnen managers beter begrijpen wat er binnen hun organisatie gebeurt en waar verbeteringen of volgende stappen gezet moeten worden. Bovendien kunnen ze nuttige feedback geven die het team kan helpen hun doelen en doelstellingen effectiever te bereiken. Daarom zijn skip-level meetings een essentieel onderdeel van het succes van elke organisatie 

 

8 manieren om je als werknemer voor te bereiden op een Skip Level Meeting

 

1. Weet wie je gaat ontmoeten 

Als je weet wie er tegenover je zit tijdens een skip-levelvergadering kan je het gesprek productiever maken. Het is essentieel om rekening te houden met je rol als werknemer en bereid te zijn vragen te beantwoorden als dat mogelijk is. Als je weet wie er aan de andere kant van de tafel zit, kan je zich ook zelfverzekerder voelen als je over uzelf en je werk praat. Voorbereiding is essentieel voor een succesvolle 1-op-1 ontmoeting met je baas en zijn of haar baas. Als je vooraf wat onderzoek doet kan je het doel van de bijeenkomst beter begrijpen, waardoor je je goed kan voorbereiden. 

 

Dit is ook een de gelegenheid om ervoor te zorgen dat alle betrokken partijen op één lijn zitten over de verwachtingen en eventuele problemen die zich kunnen voordoen. Deze stappen kunnen ervoor zorgen dat iedereen samenwerkt aan gedeelde doelstellingen. Als je je bewust bent van wie er nog meer in de kamer zijn kan je bovendien beter begrijpen wat elk individu ter tafel brengt en hoe dit het gesprek kan beïnvloeden. Deze kennis is van waarde als je ervoor wilt zorgen dat je skip-levelvergadering zo productief mogelijk verloopt. 

 

Door je voor te bereiden op een skip-level vergadering kan je essentiële kennis opdoen over de deelnemers aan de bespreking. Hierdoor bent je beter toegerust voor eventuele discussies en kan je je ideeën, prestaties en doelstellingen effectief communiceren. Als je voorbereid bent, kan je met meer vertrouwen de vergadering ingaan en wordt het voor alle betrokkenen gemakkelijker om samen te werken aan een succesvol resultaat. 

 

2. Maak een lijst met dingen waar je van houdt 

Wanneer je een skip-level vergadering hebt is het essentieel dat je voorbereid bent. Een van de beste manieren om dit te doen is door op te noemen wat je leuk vindt aan je werk en waarom het zo’n fantastische kans op groei is. Dit kan van alles zijn, van de mensen met wie je werkt, de projecten waaraan je werkt, of zelfs alleen maar de algehele omgeving van je werkplek. Het hebben van een lijst met positieve zaken waarop je zich kan concentreren, kan je helpen de juiste mindset voor de vergadering te krijgen en het gemakkelijker maken om eventuele problemen te bespreken. 

 

Bovendien kan het handig zijn om deze lijst bij de hand te hebben als je je overweldigd voelt of extra motivatie nodig hebt tijdens de vergadering. Het kan ook worden gebruikt als bewijs van al het uitstekende werk dat je hebt verricht, wat kan helpen je waarde voor het hogere management aan te tonen. Vergeet dus niet te vermelden wat je leuk vindt aan je werk – het zou je kunnen helpen je skip-level vergadering een succes te maken. 

 

3. Ken je doelen en voortgang 

Als werknemer is de voorbereiding op een skip-level vergadering essentieel om ervoor te zorgen dat jij en je manager er het maximale uit kunnen halen. Het kennen van je doelen en voortgang is essentieel omdat je hierdoor meer gedetailleerde informatie kan geven over de manier waarop je daaraan hebt gewerkt. Het geeft je manager ook een beter idee van waar je je bevindt op het gebied van ontwikkeling en welke toekomstige doelen mogelijk moeten worden gesteld. 

 

Bovendien kan het hebben van die informatie de vergadering productiever maken, doordat betere gesprekken en een beter begrip van de doelstellingen mogelijk zijn. Het beoordelen van je voortgang is een geweldige manier om te laten zien dat je er alles aan doet om ervoor te zorgen dat je je doel bereikt. Ten slotte toon je respect voor jezelf en je manager door je op de best mogelijke manier te presenteren. Het voorbereiden van een skip-level meeting is essentieel om te laten zien dat jij verantwoordelijk bent voor jouw loopbaanontwikkeling en persoonlijke groei. 

 

Het komt erop neer dat het voorbereiden van een skip-level vergadering ervoor zorgt dat deze productief en nuttig is voor jou en je manager. Een duidelijk begrip van je doelen en voortgang kan ertoe bijdragen dat het proces soepeler en georganiseerder verloopt, terwijl je tegelijkertijd je toewijding aantoont om die doelstellingen te bereiken. Vergeet dus niet de tijd te nemen om je voor te bereiden op de vergadering en zorg ervoor dat je je beste beentje voorzet. 

 

4. Deel wegversperringen die je ervaart 

Skip-level meetings bieden aanzienlijke potentiële voordelen voor zowel de medewerker als de organisatie. Voor werknemers stelt het hen in staat het ijs te breken met de manager van hun managers, hun rol bij het bereiken van organisatiedoelen beter te begrijpen en eventuele obstakels uit de weg te ruimen. Het helpt de organisatie ook door het delen van kennis tussen afdelingen mogelijk te maken en door op elk niveau duidelijkere doelstellingen vast te stellen. Om deze redenen is het nuttig om voorbereid te zijn op een skip-level vergadering. 

 

Werknemers moeten kijken naar hun huidige taken en verantwoordelijkheden en naar eventuele uitdagingen die ze de laatste tijd zijn tegengekomen en die met de hogere leidinggevenden kunnen delen om een productieve vergadering te garanderen en de potentiële voordelen voor alle betrokkenen te maximaliseren. Als je je voorbereidt op een skip-level vergadering, neem dan de tijd om zorgvuldig na te denken over mogelijke obstakels die je bent tegengekomen en over de beste manieren om deze effectief te communiceren. Als je dit doet, kan je succesvolle resultaten voor alle betrokken partijen garanderen! 

 

5. Heb suggesties voor wat verbeterd kan worden 

Skip Level Meetings zijn een fantastische manier voor medewerkers om zich gehoord en gewaardeerd te voelen. Het stelt hen in staat hun ervaringen, suggesties en ideeën te delen met managers op een hoger niveau zonder een commandostructuur te doorlopen. Dit is belangrijk omdat het werknemers een platform biedt om uiting te geven aan hun gevoelens over specifieke onderwerpen die het bedrijf mogelijk op de een of andere manier kunnen helpen verbeteren. Een Skip Level Meeting is een uitstekende manier voor medewerkers om zich gesterkt te voelen en hun mening te waarderen. Het stelt hen ook in staat relaties op te bouwen met het hogere managementteam, wat nuttig kan zijn in toekomstige situaties. 

 

Uiteindelijk is het een kans voor alle betrokken partijen om van elkaars standpunten te profiteren en inzicht te krijgen in verschillende perspectieven. Bedrijven moeten profiteren van deze bijeenkomsten en een omgeving creëren die werknemers aanmoedigt om hun zegje te doen. Door dit te doen kunnen bedrijven werknemers laten zien dat zij hun mening op prijs stellen en deze in overweging nemen bij het nemen van belangrijke beslissingen. Het is ook een uitstekende manier voor werkgevers om feedback te krijgen over het verbeteren van de werkomgeving voor iedereen. Dus als je onlangs een van deze bijeenkomsten hebt bijgewoond, deel dan je mening over wat er verbeterd kan worden en hoe dit het bedrijf ten goede kan komen. Jouw mening telt! 

 

6. Stel vragen over werk en leven 

Een skip-level meeting is een belangrijke gelegenheid voor medewerkers om vragen te stellen en een beter inzicht te krijgen in hun werk en leven. Het stelt hen in staat om van senior leiders in de organisatie te horen over het grote geheel en stelt werknemers in staat hun zorgen te uiten of vragen te stellen die ze anders misschien niet hadden kunnen stellen. 

 

Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn omdat het werknemers een beter inzicht geeft in de organisatie en hoe zij daarin passen. Bovendien is het een kans om meer te leren over de cultuur op de werkplek, wat uiterst nuttig kan zijn bij het navigeren door uitdagende taken of projecten. Uiteindelijk kan een skip-level meeting werknemers helpen sterker en succesvoller te worden. Zorg er dus voor dat je deze kans benut! 

 

7. Neem contact op met teamleden over wat ze kunnen verwachten 

Het bijwonen van een skip-level vergadering kan intimiderend zijn, vooral als het je eerste is. Als je echter contact opneemt met teamleden die er een hebben bijgewoond, kan je je beter voorbereiden op de vergadering. Zij kunnen je informatie geven over wat je kan verwachten en waardevol inzicht geven in het doel van de bijeenkomst. Het bijwonen van dit soort bijeenkomsten is essentieel omdat ze de mogelijkheid bieden om rechtstreeks van de leiding van je bedrijf te horen en de doelen te begrijpen die zij voor het team hebben gesteld. 

 

Het is ook een uitstekende manier om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen of initiatieven die van invloed kunnen zijn op jou als werknemer en die kunnen bijdragen aan je succes op het werk. Door de tijd te nemen om vragen te stellen en aandachtig te luisteren tijdens deze bijeenkomsten kan je relaties opbouwen met belangrijke belanghebbenden, meer leren over hoe beslissingen worden genomen en de visie van het bedrijf voor de toekomst begrijpen. Wees dus niet bang om vragen te stellen en zorg ervoor dat je het meeste uit je skip-level meeting haalt! 

 

8. Vraag om feedback 

Skip-level meetings zijn essentieel voor werknemers om rechtstreeks contact op te nemen met hun supervisors en met hun leidinggevenden op een hoger niveau. Het biedt open communicatie en feedback, waardoor medewerkers vragen kunnen stellen, ideeën kunnen aandragen of zorgen kunnen uiten zonder druk van andere teamleden. Deze directe communicatielijn komt zowel de medewerker als de organisatie ten goede, omdat het een eerlijkere dialoog mogelijk maakt en hen aanmoedigt creatieve oplossingen te ontwikkelen. Het geeft werknemers ook het gevoel dat hun mening wordt gerespecteerd en gehoord, wat kan helpen het moreel op te bouwen en de betrokkenheid te vergroten. Het houden van skip-level vergaderingen is essentieel voor het creëren van een open organisatiecultuur waarin iedereen zich gesteund en gewaardeerd voelt. 

 

Bovendien kan het een geweldige manier zijn om collega's op verschillende organisatieniveaus te leren kennen. Het biedt werknemers en supervisors de mogelijkheid om relaties op te bouwen buiten hun respectievelijke teams, waardoor een gevoel van samenwerking en ondersteuning wordt bevorderd. Bovendien kan het helpen projecten of initiatieven te verduidelijken, omdat leidinggevenden op een hoger niveau mogelijk meer inzicht hebben in de manier waarop deze moeten worden uitgevoerd. In feite zijn skip-level meetings een uitstekende manier om tweerichtingscommunicatie en samenwerking binnen de organisatie te vergemakkelijken. 

 

Tijdens de vergadering: 

Zet alle afleidingen opzij en concentreer je op de taak die voor je ligt. Luister aandachtig en sta open voor de ideeën van anderen. We zijn hier allemaal omdat we willen dat deze bijeenkomst slaagt dus laten we ervoor zorgen dat we allemaal als team samenwerken. Laten we samenwerken om ervoor te zorgen dat onze vragen worden beantwoord en dat ieders ideeën worden gehoord. Laten we ervoor zorgen dat we beslissingen nemen die de groep ten goede komen. Laten we streven naar samenwerking, efficiëntie en succes! 

 

Op dit punt zou het nuttig zijn om de agenda en de doelstellingen die we voor onszelf hebben opgesteld te herzien. Vervolgens kunnen we deze doelstellingen voor elke taak opsplitsen, zodat we op een georganiseerde manier verder kunnen gaan. We moeten er ook voor zorgen dat iedereen de functies begrijpt en bereid is ideeën aan te dragen. 

 

Als er vragen of zorgen zijn, is dit een goed moment om deze te bespreken. Het is essentieel dat iedereen zich voldoende op zijn gemak voelt om zich uit te spreken en zijn stem te laten horen. Laten we ervoor zorgen dat iedereen op dezelfde golflengte zit en naar een gemeenschappelijk doel toewerkt. 

 

Laten we onze gesprekken gericht en productief houden en vergeet niet om pauzes te nemen als dat nodig is. We willen ervoor zorgen dat deze bijeenkomst succesvol en efficiënt verloopt, dus laten we onze schouders eronder zettten! 

 

Als je de basis hebt gelegd is het tijd om je voor te bereiden op de vergadering. Als je dit nog niet hebt gedaan, werk dan je contactlijst bij met alle relevante belanghebbenden en nodig hen uit om deel te nemen aan de discussie. Houd iedereen op de hoogte door vooraf e-mailherinneringen te sturen en eventueel benodigde materialen te verstrekken. Zorg ervoor dat je op de vergaderdag een paar minuten eerder aanwezig bent en begroet iedereen die binnenkomt. Houd al het benodigde materiaal bij de hand, inclusief een agenda waarin de doelstellingen van de vergadering duidelijk worden uiteengezet. 

 

Blijf tijdens de sessie gefocust op het plan en houd de discussies op koers. Zorg ervoor dat elke beslissing wordt genomen met consensus van alle betrokken partijen en maak aantekeningen zodat je er later naar kan verwijzen. Bedank ten slotte alle deelnemers voor hun tijd en inbreng voordat je de vergadering afsluit. Met deze stappen zou je een bloeiende omgeving voor je vergadering moeten hebben die tot productieve resultaten en betekenisvolle resultaten zal leiden. 

 

Wat NIET te doen tijdens een Skip-Level Meeting… 

Het is ook belangrijk om te onthouden dat een skip-level meeting niet het moment of de plaats is voor kritiek – positief of negatief. Hoewel je misschien enige feedback heeft over de prestaties van het team, moet dit worden gereserveerd voor één-op-één gesprekken met individuele groepsleden. Een skip-level bijeenkomst heeft tot doel een open dialoog tussen alle leiderschapsniveaus te creëren en wederzijds begrip te bevorderen. Door kritiek buiten het gesprek te houden, blijft het vertrouwen en de samenwerking behouden. 

 

Bovendien is het essentieel om je te concentreren op oplossingen in plaats van op problemen. Dit is niet het moment om te klagen of met de vinger te wijzen; streef er in plaats daarvan naar om als groep kansen voor groei en verbetering te identificeren. Houd ten slotte je opmerkingen kort en relevant, zodat iedereen op het goede spoor kan blijven en het meeste uit de vergadering kan halen. Als je deze punten in overweging neemt, zorgt je ervoor dat je skip-level-vergaderingen productieve en positieve ervaringen zijn voor alle betrokkenen. 

 

Samenvattend 

Skip-level meetings kunnen een goede manier zijn om waardevol inzicht te krijgen in de interne werking van je bedrijf. Ze helpen je niet alleen relaties op te bouwen met werknemers op alle niveaus maar bieden ook de mogelijkheid voor eerlijke feedback en een open dialoog over hoe zaken kunnen worden verbeterd. 

 

Als het tijd is om vergaderingen over te slaan, zijn vragen zoals de hierboven genoemd van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat ieders stem wordt gehoord en serieus wordt genomen. Door deze tips in gedachten te houden bij de voorbereiding van je volgende vergadering, kan je er zeker van zijn dat je al het mogelijke hebt gedaan om ervoor te zorgen dat deze zo soepel mogelijk verloopt en echte waarde oplevert voor uzelf en je teamleden. 

 

Veelgestelde vragen 

Wat is het doel van skip-levelvergaderingen? 

Skip-level meetings zijn ontworpen om een ruimte te creëren waar medewerkers op alle niveaus van de organisatie samen kunnen komen en uitdagingen, successen en kansen kunnen bespreken. Door dit soort bijeenkomsten heeft iedereen in het bedrijf directe toegang tot het management, wat kan helpen een gevoel van verbondenheid en kameraadschap tussen teams te bevorderen. 

 

Bovendien bieden deze bijeenkomsten een waardevolle kans voor leiderschapsteams om feedback van de frontlinie te horen en de perspectieven van hun werknemers beter te begrijpen. Dit kan leiden tot betere besluitvorming, grotere betrokkenheid van medewerkers en betere bedrijfsresultaten. Skip-level meetings zijn essentieel voor elke organisatie die betekenisvolle communicatie tussen leiderschap en haar medewerkers wil garanderen. 

 

Over het algemeen creëren skip-level meetings een omgeving waarin alle niveaus van de organisatie openlijk en gezamenlijk ideeën kunnen uitwisselen. Door te investeren in betekenisvolle gesprekken kunnen bedrijven betere werkrelaties opbouwen en de betrokkenheid van medewerkers stimuleren. Kortom, skip-level meetings zijn een essentieel onderdeel van de successtrategie van elk bedrijf. 

 

Wie initieert een skip-level vergadering? 

Normaal gesproken initieert de senior of leidinggevende een skip-level vergadering. Dit soort bijeenkomsten kan worden georganiseerd om het teammoreel en de voortgang van projecten te controleren, feedback van medewerkers te krijgen of zelfs erkenning te tonen voor goed werk. Het is een uitstekende manier voor leidinggevenden om de vinger aan de pols van het bedrijf te houden en relaties op te bouwen met werknemers op alle niveaus. 

 

Door een skip-level meeting te organiseren kunnen managers beter begrijpen welke gevolgen hun beslissingen hebben voor de werknemers in de praktijk en met welke uitdagingen zij worden geconfronteerd. Bovendien draagt het bij aan het creëren van een open dialoog tussen leiders en hun medewerkers, waardoor eerlijke feedback mogelijk is zonder angst voor repercussies. Het dient ook als erkenning voor degenen die niet vaak erkenning krijgen van het hogere management. 

 

Skip-level meetings kunnen één-op-één of in kleine groepen worden gehouden, en hoeven niet beperkt te blijven tot alleen de directe manager van de medewerker. Leidinggevenden moeten proberen medewerkers van alle bedrijfsniveaus te bereiken, ook degenen die mogelijk niet rechtstreeks aan hen rapporteren. Hierdoor krijgen managers een uitgebreider beeld van het bedrijf. 

 

Uiteindelijk moeten skip-level meetings werknemers de kans geven hun mening te uiten in een open, veilige omgeving. Als ze correct worden uitgevoerd, kunnen deze bijeenkomsten waardevol inzicht bieden voor het hogere management en helpen bij het bevorderen van sterke relaties tussen de leiders van het bedrijf en het personeelsbestand. 

 

Zijn skip-level meetings goed of slecht? 

Skip-level-vergaderingen hebben zowel voor- als nadelen. Aan de ene kant kunnen ze ervoor zorgen dat leiders rechtstreeks naar werknemers op verschillende niveaus kunnen luisteren, zonder enig filter. Dit kan helpen een transparantere cultuur op de werkplek te creëren die eerlijke feedback aanmoedigt. Aan de andere kant kunnen sommige werknemers zich ongemakkelijk voelen als ze zich uitspreken tegenover hun superieuren of collega's, wat zou kunnen leiden tot een gebrek aan vertrouwen en communicatie. Uiteindelijk is het aan het bedrijf om te beslissen of skip-level meetings ten goede komen aan hun team. 

 

Als leiders de tijd nemen om een ondersteunende omgeving te creëren waarin iedereen zich op zijn gemak voelt om zijn gedachten te delen, kunnen deze bijeenkomsten voor werknemers een effectieve manier zijn om hun stem te laten horen. Leidinggevenden moeten ook duidelijk maken dat alle feedback die tijdens deze bijeenkomsten wordt gedeeld, vertrouwelijk blijft. Dit kan een gevoel van vertrouwen creëren tussen het bedrijf en zijn werknemers, waardoor betere relaties worden bevorderd en het moreel op het werk wordt verbeterd. 

 

Samenvattend hebben skip-level meetings zowel voor- als nadelen. Het is belangrijk om beide zorgvuldig af te wegen voordat je beslist wat het beste is voor je team. Met doordachte planning en implementatie kunnen ze effectief een meer open en vertrouwensvolle relatie opbouwen tussen leiders en hun personeel. 

 

Hoe haal je het meeste uit je skip-level 1-op-1-sessies? 

Niveau 1-op-1 overslaan kan een geweldige kans zijn om een strategisch perspectief op de organisatie te krijgen en dichter bij de eerstelijnswerknemers te komen. Hier zijn enkele tips om het meeste uit je 1-op-1-sessies te halen: 

 

 • Zorg ervoor dat je voor elke vergadering voldoende tijd reserveert, zodat je de details kan bespreken en de persoon voor je kan leren kennen. 
 • Stel diepgaande vragen en maak veel aantekeningen om de belangrijkste punten van elke vergadering te onthouden. 
 • Creëer een ontspannen sfeer die bevorderlijk is voor een open discussie, waarin mensen zich veilig voelen om openhartig te spreken. 
 • Maak ook tijd voor informele interacties – dit zal ervoor zorgen dat je teamleden zich voldoende op hun gemak voelen om open te zijn over hun ervaringen. 
 • Neem contact op met de mensen die je ontmoet om de voortgang te controleren of om indien nodig extra ondersteuning te bieden. 
 • Door het beste uit je 1-op-1-gesprekken te halen, kan je helpen een meer verbonden en betrokken organisatie te creëren die haar doelen beter kan bereiken. Negeer deze belangrijke kans dus niet! 

 

Onthoud: “Succes is niet voor de happy few. Het is voor hen die de meeste stappen zetten en hun eigen gedachten kunnen overwinnen.” 

 

Ik ben Sipko Visser, Businesscoach, spreker, blogger en oprichter van ondernemers TV. Sinds 2018 heb ik tientallen bedrijven in het MKB geholpen om hun doelen te behalen. Van eenpitters tot de teams van grote bedrijven. Mijn klanten werken met mij omdat ik een bewezen aanpak heb die meer oplevert dan ze kost. Als je belangstelling hebt om door mij gecoacht te worden en het daar eens over wil hebben boek dan even een afspraak in mijn agenda via de website of LinkedIn. 

 

Groet 

 

Sipko